اسلامی هستند، اینها را بشکنند همچو چیزی نمی‌شود باشد.
شما هم از این تیپهای روشنفکری که همیشه با قلمشان مشغول یک فسادکاری هستند، باید از اینها هیچ وقت نترسید. اینها با بهانه‌ای می‌خواهند دستشان بیاید و هرچه دلشان می‌خواهد بگویند. از اولی هم که این نهضت شروع شد، که رو به رشد و ترقی گذاشت، این طایفه - البته نه همه‌شان، اما آنهایی که سوء قصد دارند، غربزده‌اند - آنها مشغول فعالیت بر ضد انقلاب بودند، هر مطلبی پیش می‌آمد اینها یک سنگی جلوی پا می‌انداختند. باید شما از اینها هیچ ملاحظه نکنید، و از اینکه یک دسته‌ای مثلاً مخالفت با شما بکنند ابداً باکی نداشته باشید. البته هر کار مهمی یک دسته مخالف دارد. شما با قاطعیت در آنجا اشخاصی که می‌بینید که در آنجا فاسد هستند، اشخاصی که در آنجا توطئه‌گر هستند، باید با شرکت همه این نهادهای اسلامی، آنها را کنار بگذارید، و نگذارید این فعالیتها را بکنند.
رادیو و تلویزیون مربی جامعه و نسل جوان
و بالاخره یک رادیو - تلویزیون اسلامی و مربی جامعه [باید داشته باشیم‌]. در طول مدتی که شاه، محمدرضا شاه مخلوع، این تلویزیون را تحت سیطره خودشان داشتند، کوشش می‌کردند که جوانهای ما را منحرف کنند؛ یعنی نگذارند این قوه‌ای که باید برای کشور خدمت بکند، اینها راهشان را کج کردند که در خدمت دیگران باشند، این باید درست بشود، باید متحول بشود. باید رادیو - تلویزیون مربی جوانهای ما، مربی مردم کشور باشد، نه اینکه مطالبی در او گفته شود که مخالف با وضعیت کشور است، مخالف با مصلحت کشور است، و جوانهای ما را جوری بار می‌آورند که برای خودشان نباشند، برای دیگران باشند. جوانها را یک قسمشان را اینطوری بار می‌آورند که به مراکز فساد می‌کشیدند، می‌کشاندنشان. درست کرده بود همه جای ایران مراکز فساد را، که جوانها را می‌کشیدند به آنجا و فاسدشان می‌کردند، از راه شهوات. یک دسته‌شان را می‌کشیدند دنبال مواد مخدره، از آن راه فاسدشان می‌کردند. و تمام نقشه این بود که این قوه فعاله‌ای‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>