کرده، و آنهایی که گمراه هستند، هر دو راهشان به جهنم است. برادران، تا اینجا که آمدید خوب آمدید و خدا به شما توفیق بدهد. از اینجا به بعد هم خوب بروید و خداوند شما را تأیید کند. شما با خودتان، با خدای خودتان قرار بدهید، که این راه را به آخر برسانید و قرار بدهید که سربازان اسلام باشید تا آخر. و ان شاء الله دست تمام مغضوب علیهم و ضالّین را از این مملکت کوتاه کنید. خداوند همه شما را موفق و مؤید کند. و من خدمتگزار همه شما و دعاگوی همه شما هستم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>