پیام
زمان: 11 خرداد 1359 / 17 رجب 1400
مکان: تهران، جماران
موضوع: تشریح جنایتهای امریکا و رژیم شاه در نیم قرن گذشته
مناسبت: تشکیل کنفرانس رسیدگی به جنایات امریکا و شاه
مخاطب: اعضای کنفرانس رسیدگی به جنایات امریکا
بسم الله الرحمن الرحیم
اکنون که نمایندگان بعضی از ملتها و احزاب سیاسی برای رسیدگی به جرایم دولت امریکا و وابستگان آن از آن جمله محمدرضا شاه مخلوع به ایران، این کشور غارتزده مظلوم آمده‌اند با تشکر از زحمات آنان باید تذکر دهم که ملت و دولت ایران قادر نیستند که جمیع اسناد جرایم پنجاه ساله رژیم سابق و جرایم بیش از سی سال دولت امریکا را به شما نمایندگان محترم عرضه دارند.
چطور ممکن است اسناد قتلها و شکنجه‌های وحشیانه و زندانهای رژیم سفاک گذشته را در طول پنجاه سال از سراسر کشور جمع آوری کنند؟ و چگونه می‌توانند اسناد و اسامی شهدای مسجد گوهرشاد و قتل عامهای مکرر در طول سلطنت غاصبانه محمدرضا، و از 15 خرداد 42 تا زمان سقوط رژیم را خصوصاً در دو - سه سال اخیر را جمع آوری کرده و عرضه نمایند؟ و چطور می‌توانند تمام قراردادهای تحمیلی از طرف دولتمردان امریکا توسط شاه خائن علیه ملت مظلوم ایران را مفصلاً ارائه دهند؟ و چطور ممکن است قبرستانهای شهدای ما را که در سراسر ایران بر اثر کشتارهای دسته جمعی بوجود آمده است ارائه دهند؟ و چگونه ممکن است معلولین از 15 خرداد 42 تا سالهای اخیر را که در شهرهای سراسر کشور متفرقند به شما ارائه دهند؟
آنچه دولت می‌تواند ارائه دهد اسناد بسیار ناچیزی است که عمال دولت امریکا نرسیده‌اند تا آنها را محو کنند و اسنادی است که حتی بعد از سقوط شاه در - به اصطلاح -
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>