سفارت امریکا موجود است. با آنکه اکثر اسناد مهم به دست کارمندان این - به اصطلاح - سفارتخانه پودر شده است که امکان استفاده از آنها دیگر نیست؛ ولی آنچه به دست آمده است دخالت امریکا را در کشور ما ثابت می‌کند.
مستشاران امریکا در مقدرات کشور مظلوم ما دخالتهای مستقیم داشتند. تحمیل کاپیتولاسیون (1) بر ملت مظلوم ما به وسیله شاه مخلوع سابق از بزرگترین جنایات امریکا بود که با مخالفت روحانیون و ملت متدین مواجه گشت، و از آن پس چه ستمها و چه جنایات که بر ملت ما وارد نشد.
شما آقایان نمایندگان بدانید سفارت امریکا که به دروغ نام آن را سفارتخانه گذاشته‌اند دارای دستگاه‌هایی است که مخصوص جاسوسی در ایران و منطقه است و این محل برای جاسوسی و دخالت در مقدرات کشور ما تأسیس شده بود.
پیاده کردن قوای نظامی در کشوری مستقل جرمی است نابخشودنی و بار دیگر کارتر گفته است دوباره در ایران دخالت نظامی می‌کنیم. باید بگویم ملت ما آنچه تا کنون از اکثر دولتها دیده است طرفداری از ظالم و محکوم نمودن مظلوم می‌باشد. ملت ما اکنون چشم به شما نمایندگان دوخته‌اند که برای رسیدگی به جرایم امریکا و شاه مخلوع به ایران آمده‌اید و از شما امید عدل و انصاف دارد. ما امیدواریم که نتیجه این بررسی محکوم نمودن ظالم باشد.
از خداوند متعال نجات مستضعفین جهان را خواستارم. والسلام علی من اتبع الهدی.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>