کاری برای ما نکردند. می‌خواهند مردم دلسرد بشوند و اگر یک مصیبتی پیش آمد دیگر همراهی نکنند و حال آنکه شما کاری کردید که همه دنیا دارند می‌گویند که این معجزه بوده است. همین یک کار را اگر شما کرده بودید که این دزدها را، این آدمخوارها را، این خونخوارها را، این آدمکشها را، از مملکت خودتان بیرون کردید، همین کار از همه کارها بالاتر است. در صورتی که اینطور نیست که کاری نکرده باشند. الآن همه جا مشغول به کارهای اساسی هستند؛ خانه سازی و پاکسازی ادارات و .... و شما هم که یک خدمت بزرگی به عهده‌تان هست که آن خدمت را دارید می‌کنید. همه قشرهای ملت توجه داشته باشند که این شیطانهایی که وسوسه می‌کنند بیخ گوششان که چه شد و چه شد، اینها دشمن اسلام هستند، اینها دشمن خود ملت هستند، اینها می‌دانند چه شده است، نه اینکه نمی‌دانند! از آن که شده خیلی ترسیدند و می‌ترسند از آن بدتر برایشان بشود و می‌شود ان شاء الله. باید گوش نکرد به این حرفها. ما موظفیم که عمل کنیم به آن چیزی که خدای تبارک و تعالی فرموده است؛ اگر نتیجه خوب حاصل شد، که «الحمدللَّه» هم آخرت به ما رسیده، هم دنیا و اگر ما نتوانستیم به نتیجه برسیم، آخرت را داریم «الحمد للَّه» ...
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>