سستی است، در نطفه خفه کنیم. وای پاسداران عزیز! که از متن ملت مسلمان متعهد بپا خاسته‌اید و از انقلاب اسلامی و نهضت مقدس پاسداری کردید و با فداکاری و خونِ پاک برادران جانباز مجاهد خود، انقلاب را به ثمر رساندید و با همت بزرگ خود و ملت غیور و قوای نظامی و انتظامی متعهد، ایران عزیز را از لوث رژیم منحط شاهنشاهی پاک و دست جنایتکار اجانب را از کشور اسلامی قطع کردید، بهوش باشید که دشمن در کمین است و طرفداران شیطان بزرگ و رژیم غاصب، دست اندر کار توطئه.
اینجانب در روز ولادت سید شهیدان و پاسدار عظیم الشأن اسلام و حضور شهدای انقلاب، تذکراتی می‌دهم، باشد که گوشه‌ای از تکلیف اسلامی خود را ادا نموده و به شما خیانت نکرده باشم:
1- ممکن است در بین شما پاسداران عزیز در سرتاسر کشور، افرادی خیانتکار نفوذ کرده باشند و با کشیدن بعضی از جوانان پاکدل متعهد، به انحراف از قبیل سرپیچی از احکام دادگاه‌های انقلاب و عدم رعایت انضباط و مقررات و اقدام به مصادره اموال و بازداشت اشخاص بدون مجوز قانونی، شما را در بین ملت به غیر از آنچه هستید جلوه دهند و زحمات طاقتفرسای شما عزیزان را در پیشگاه ملت هدر دهند. و باید بدانید اشخاصی که دعوت به هرج و مرج می‌کنند، دشمنان شما و انقلاب اسلامی هستند، و در صورتی که به چنین اشخاصی برخوردید، به دادگاهها معرفی نمایید تا با موازین اسلامی و قانونی آنان را مجازات کنند.
2- لازم است از فرماندهان خود اطاعت کنید که عدم مراعات انضباط سربازی و پاسداری موجب تضعیف قوای مسلح است؛ و کسانی که شما را به این نحو اعمال دعوت می‌کنند در صدد تضعیف شما هستند و اگر آگاهانه عمل کنند، از دشمنان انقلاب و اسلام هستند و لازم است آنان را معرفی نمایید تا قاطعانه با آنان برخورد شود.
3- مراعات هماهنگی با سایر قوای نظامی و انتظامی و ارگانهای دولتی، از وظایف حتمی شما پاسداران محترم و سایر قوای مسلح است، و اطاعت از فرمانده کل قوا که نماینده اینجانب است، از وظایف شرعی و اسلامی شما و همه قوای مسلح است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>