4- من می‌دانم که شما عزیزانم از طبقه محروم و حقوق شما ناچیز است، ناچار شما دلاوران که خود را به آب و آتش زدید و انقلاب را پیروز کردید و ادامه دادید، برای دریافت حقوق و رسیدن به زرق و برق دنیا نبود و اکنون نیز نیست و برای خداوند و در خدمت اسلام بوده و هست. توجه به وضع سربازان صدر اسلام که گاهی با یک دانه خرما روزِ خود را به سر می‌بردند و با دشمن به جنگ برمی‌خاستند و اجر خود را از خدای تعالی می‌خواستند، همه سختیها را جبران می‌کند.
5- آقای رئیس جمهور و دولت، لازم است در تقویت قوای مسلح خصوصاً پاسداران انقلاب، کوشش کنند و نقیصه و کمبود آنان را جبران نمایند؛ و شورای انقلاب و پس از آن مجلس شورای اسلامی بودجه نیروهای مسلح خصوصاً پاسداران را به‌طور شایسته تصویب، که تقویت اینان حافظ استقلال کشور و ادامه نهضت است.
6- کمیته‌ها تا موقعی که محل احتیاج هستند و ضرورت اقتضا می‌کند باید باشند ولی تصفیه آنها لازم است؛ و کسانی که برخلاف مقررات اسلامی عمل می‌کنند باید اخراج شوند.
7- اینجانب همان‌طور که در ارتش بعضی از آقایان را منصوب نموده‌ام تا گزارشاتی از ارتش در سراسر کشور تهیه و هر هفته اینجانب را از آنچه در آنجا می‌گذرد مطلع سازند، در سپاه پاسداران و ژاندارمری و شهربانی هم اشخاصی را تعیین خواهم کرد تا با اعضای مسلمان و متعهد و مسئول ارتش و این ارگانها، دست به تشکیل سازمان بررسی نیروهای نظامی و انتظامی زده و بر تمام این نهادها نظارت نموده و گزارشات جامعی تهیه و اینجانب را نیز آگاه گردانند. و من امیدوارم که تمام قوای مسلح که امروز در خدمت اسلام هستند هماهنگ و هم صدا در حراست از کشور عزیز و اسلام بزرگ کوشش کنند و با پشتوانه ملت از هیچ آسیبی نهراسند.
8- من از همه ارگانهای دولتی و ملی و همه گروهها می‌خواهم که از گروهگرایی و دسته بندی و فرصت طلبی و هواهای نفسانی احتراز کنند و خود را در راه خدمت به ملت و خلق مستضعف قرار دهند، و از راهی که ملت می‌رود منحرف نشوند، و خداوند عالم‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>