حکم خدا باشند. همه توجه به خدا داشته باشند. هرکس هر کاری می‌کند برای خدا بکند. این نظام توحیدی است. یعنی همه یکی است. جوش خوردند به هم. آن نظامی که این برای خودش می‌کِشد و آن برای خودش می‌کِشد. و این به آن فحش می‌دهد، و آن به او بد می‌گوید، این نظام توحیدی نیست. آن نظامی که پایین از بالا اطاعت نمی‌کند، بالا به پایین ظلم می‌کند، این توحیدی نیست، این نظام شیطانی است نه نظام الهی. نظام الهی باید همه جهاتش محفوظ باشد، لکن همه متوجه به خدا. ارتشش پایین از بالا خدمت بکند، اطاعت بکند. بالا به پایین محبت بکند و ظلم نکند و همه برای خدا باشد.
کشاورزش برای خدا مشغول کشاورزی باشد، کاسبش برای خدا مشغول کسب باشد، دانشگاهش برای خدا مشغول کار باشد. این نظام توحیدی است. معنی نظام توحیدی این نیست که هیچ چیز [نباشد و] هرج و مرج است. درجه‌دار اطاعت از افسر نکند و سرباز هم اطاعت از درجه‌دار و از افسر نکند. و شهربانی هم هرج و مرج باشد. از رئیس شهربانی‌اش هیچ کس اطاعت نکند. و ژاندارمری هم همین‌طور و از دولت هم هیچ اطاعت نکند. یک مملکت وحشی‌ای، الآن اسم یک مملکت وحشی دارند به ما می‌گذارند. آخر به داد این مملکت برسیدای جوانها! ای متوجهین! ای اشخاصی که برای دیانت می‌خواهید کار بکنید و شما را منحرف می‌کنند به راه دیگر! مع ذلک به شما توصیه می‌کنم که حفظ کنید وحدت خودتان را، و به شما مژده می‌دهم که مع ذلک پیروز هستید. این خرابکارها به جهنم می‌روند و شما جوانهای عزیز راهتان راه خداست. برای خداست و پیروز خواهید شد. ان شاء الله موفق باشید. من از خواهرها، از برادرها تشکر می‌کنم و توصیه می‌کنم به اینکه هرکاری می‌کنید، خدا را در نظر بگیرید، هرکاری می‌کنید برای خدا باشد و توجهتان به مبدأ خیر باشد. و خدای تبارک پشتیبان شما خواهد بود. ان شاء الله.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>