هستند و اینها حرفهای بی‌خودی می‌زنند و اینها طرفدار - مثلاً - سرمایه داری هستند. اگر یک کسی واقع مطلب را بیاید به ایشان بگوید که کارش پیش نمی‌رود. اینها باید بگویند که آخوندها مرتجعند و آخوندها چه‌اند و ماییم که برای شما می‌خواهیم خدمت کنیم.
همان حالی که دارند می‌گویند: ماییم که می‌خواهیم که خدمت کنیم. کردستان را درست می‌کنند. یکوقت می‌بینید که از همه اطراف، این گروهها، همه این گروه‌هایی که این مفسده‌ها و این میتینگ‌ها را درست می‌کنند، جمع می‌شوند در کردستان و آنجا فساد می‌کنند. همچو که کردستان یک قدری رو به آرامش می‌شود و می‌بینند آنجا نمی‌توانند، از آنجا جمع می‌شوند و می‌روند به بلوچستان، آنجا را خراب می‌کنند. اگر بلوچستان هم درست بشود، می‌آیند مرکز. مرکز، بهتر مرکز فعالیت است؛ برای اینکه یک جای بزرگی است. در مرکز می‌آیند با اسم اسلام و با اسم قرآن و با اسم کذا و کذا غائله ایجاد می‌کنند که نگذارند این مملکت یک آرامشی پیدا کند.
قانونی شدن امور در کوتاه ترین مدت
این یک سالی که، یک سال و چند ماهی که انقلاب اسلامی شما با دست توانای شما ملت اسلام به پیش رفت و تمام چیزهایی که مربوط به دستگاه دولتی و جریان امور مملکتی است درست کردید، از جمهوری اسلامی‌اش تا مجلس شورایش، چندین دفعه رفتید به صندوقها و رأی دادید و آزاد، آزاد رأی دادید، این یک تیری است در چشم این اشخاصی که اسلام را نمی‌خواهند ببینند، اینها می‌دانند که اگر این نهضت اسلامی نبود، نمی‌شد به این زودی این کارها انجام بگیرد. این کارها را قدرت اسلام است که پیش می‌برد ..
شما می‌بینید که بیشتر از بیست سال است که در عراق، که نزدیک ماست - به اصطلاح خودشان - انقلاب کردند و حالا امسال برای تقلید از ایران، برای اینکه بگویند ما هم بله، آدمی هستیم، امسال شروع کردند به انتخابات. آن هم بلااشکال، بدانید که آن انتخابات بدتر از انتخابات زمان شاه است. نه این است که مردم می‌روند آنجا رأی می‌دهند؛ همان‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>