[حاصل‌] (1) شد. شمابانوان محترم، مردها، بچه‌ها، بزرگها، کوچکها، شهریها، دهاتیها، همه با هم مجتمع شدند و پیروزی را تحصیل کردند. لکن بعد از اینکه پیروزی را تحصیل کردند دیدند همه تبلیغات سابق حرف بوده است، هیچ ما نداریم. تمدن بزرگ تمامش صحبت بوده است. برای اینکه دلگرم کنند مردم را و اغفال کنند مردم را و همه چیزش را ببرند و این کار را هم کردند و بردند و خوردند. و حالا هم که این پیروزی اولی که این قدم اول برداشته شده و این همه آشفتگیها هست باز مجال نمی‌دهند.
خنثی کردن توطئه‌ها
این ریشه‌های فاسدی که در مملکت هست، و این توطئه‌هایی که در همه جا هست، مجال نمی‌دهد که یک فکر اساسی بشود، و آن فکرهای اساسی که دارد می‌شود پیاده بشود. خوب شما دیروز که آمدید قم مشاهد قم بودید. قم که مرکز علم است و مرکز اسلام است، یک وقت می‌بینید که یک همچو توطئه‌ای هست که این توطئه مربوط به قم تنها هم نبوده است. در همان حالی که قم یک همچو مسائلی بوده، تبریز هم در همان حال بوده است و از یک دست بوده. یعنی توطئه بوده و توطئه هم اختصاص به اینجا ندارد، با خارج هم روابط هست. الآن ما گرفتار این هستیم که این کشور را از دست دیگران که بیرون کردیم، بتوانیم حفظش کنیم. همه قوّه‌ها باید دنبال این معنا باشد. همه افکار دنبال این معنا که این توطئه‌هایی که هست اینها خنثی بشود و یک استقراری برای کشور حاصل بشود. شما دیدید که در هر قدمی که این کشور می‌خواست برای یک پیشرفت - پیشرفت راجع به اصل تأسیس حکومت که درجه اول است - هر قدمی که می‌خواست بردارد، مخالفتها شروع شد، و توطئه‌ها و کارشکنیها در همه جا. الآن هم این آشفتگی تازه‌ای که در قم و در تبریز تحقق پیدا کرد برای این است که آن قدمی که می‌خواهند باز ملت بردارند که تعیین رئیس جمهور است، این را نگذارند. یک نقشه حساب شده است که قدم به قدم هرچه ملت می‌خواهد یک کاری را انجام بدهد، در آن‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>