خیال کنند که حالا که آزادی شد هر کاری آدم دلش بخواهد بکند، هر کاری از دستش آمد، هرکاری بکند، روی وظایف عمل نکند، این منتهی به هرج و مرج می‌شود و آسیب می‌بیند.
تبلیغات سوء اجانب علیه انقلاب
آنها الآن درصددند که اثبات کنند به خارج که ایران استقرار ندارد، ایران هرج و مرج است، و می‌خواهند اگر یکوقت بخواهند یک دخالتی بکنند افکار عمومی دنیا را مهیا کرده باشند برای آن کار. الآن مشغول همین هستند و همه تبلیغاتشان برای همین معناست که منعکس بکنند که ایران الآن به وضع هرج و مرجی دارد می‌گذرد، در هیچ جا یک نظمی نیست، در هیچ جا وظیفه شناسی نیست در هیچ جا؛ هر که هر کاری دلش می‌خواهد، بکند. این برای ما بسیار وظیفه آور است. برای ما بسیار سنگین تمام می‌شود که ما را جوری معرفی بکنند در دنیا که به آنها حق بدهند که با قوای انتظامی بیایند و برای تربیت ما - کأنّه ما یک جمعیتی هستیم که تربیت نداریم، یک جمعیتی هستیم که هرج و مرج طلبیم، یک جمعیتی هستیم که نظمی تو کارمان نیست و لاعلاج باید یک قیمی بیاید برای اینکه ما را تربیت کند. این دردناک است برای یک کشوری که نهضت اسلامی کرده. از این جهت وظیفه، اسلامی است و سنگین، ولی باید عمل کرد. ان شاء الله خداوند شما را تأیید کند. موفق باشید. و من امیدوارم که سالم و سعادتمند و با قدرت جلو بروید، که ان شاء الله پیروز هستید.