سخنرانی
زمان: 17 دی 1358 / 18 صفر 1400
مکان: قم
موضوع: توطئه دشمنان در القای نیاز مردم به قَیّم
حضار: نمایندگان منتخب درجه داران نیروی هوایی
بسم الله الرحمن الرحیم
بهانه ندادن به دست دشمنان انقلاب
مسائلی که گفتید و سایر مسائلی که مربوط به نابسامانیهایی است [که‌] الآن در همه جای کشور هست، باید شما [و] ما متوجه باشیم به موقع حساس کشور، و اینکه طرح این‌جور مسائل آیا الآن به صلاح کشور هست یا موجب فساد می‌شود. ما الآن کشورمان یک کشور متزلزل است. یعنی یک حکومت مستقر نداریم، رئیس جمهور نداریم، مجلس نداریم. و در یک همچه موقعی اگر بنا باشد که همه قشرها متوجه بشوند، اذهانشان را متوجه کنند به آن گرفتاریهایی که در محل خودشان دارند و بخواهند که همه اینها فوراً تحقق پیدا بکند، و اگر پیدا نکند تحصن است، و - عرض می‌کنم که - راهپیمایی است و اینها، این به نظر ما می‌آید که با مصالح کشور مخالف است. الآن قلمهایی در خارج زیاد و در داخل هم هست که بر ضد جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و می‌خواهند این مملکت ما را منعکس کنند در خارج که یک هرج و مرجی حکمفرماست، که نه ارتش، ارتش است و نه ژاندارمری، ژاندارمری و نه دولت، دولت، همه به جان هم ریختند، همه با هم مخالف، تا برای خودشان اگر بخواهند یک دخالت نظامی بکنند موجه باشد. اگر اینها در خارج ثابت کردند این مطلب را برای خاطر کارهایی که ما اینجا انجام می‌دهیم، ثابت کردند در مجامع بین المللی عمومی که مملکت ایران یک مملکت هرج و مرجی است و اینها قابل اینکه آزادی به ایشان داده بشود نیستند و اینها محتاج به سرپرستند، اگر یک همچه چیزی را آنها دنبال کنند، شواهد هم ما
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>