اسلام با هم بوده لکن اگر این را یک کسی دیگر هم می‌کرد اینطور نمی‌شد که افضل از عبادت ثقلین باشد. اگر کسی گرفتار نفس باشد، ولو همان عملی که از علی - علیه السلام - [از او] صادر شده بود و فتح حاصل می‌شد به [ضربت‌] او، غلبه بر کفر هم حاصل می‌شد، لکن «اسمش» عبادت بود، تا برسد به اینکه از عبادت ثقلین بالاتر باشد. این یک روحی در آن عمل [هست‌]، یک الهیتی هست، یک توجه به خدایی هست، که آن عمل را فضیلت می‌دهد و از عبادت ثقلین بالاتر می‌کند. دست ما از اینها کوتاه است. لکن می‌توانیم اینقدر که یک شباهتی، یک شباهت دور، خیلی دور [داشته باشیم‌]. به هر حال کارهامان از آن وسوسه‌های شیطانی خالص باشد. آنقدر [ها] مجاهده کنید که بتوانید این کار را بکنید. که این مقدمه هجرتی است که شما برای خودتان انتخاب کرده‌اید ..
من امیدوارم که شما در این هجرت موفق باشید و به کمال مطلوب برسید؛ و همه با سعادت و سلامت باشید. خداوند همه‌تان را حفظ کند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>