سخنرانی
زمان: 17 دی 1358 / 18 صفر 1400
مکان: قم
موضوع: سیاست امریکا، افزایش توطئه‌های داخلی
حضار: راهپیمایان کفن پوش الیگودرز
بسم الله الرحمن الرحیم
توطئه برای جلوگیری از استقرار ارکان نظام
من امروز شنیدم که آقایان از الیگودرز پیاده تشریف آوردند و اظهار کردند که ما حاضریم که اینجا برای حفاظت تو پاسداری کنیم. من متشکرم از عواطف آقایان، و از زحمات شما تقدیر می‌کنم، لکن راضی نیستم که آقایان اینجا تشریف داشته باشند.
تشریف ببرند و ان شاء الله مشغول کارشان بشوند. امریکا نه دخالت نظامی می‌کند در ایران و نه حصر اقتصادی می‌تواند بکند. توطئه امریکا این است که در داخل خود کشور ما کاری بکند که ما نتوانیم این راهی را که رفتیم برویم. توطئه داخلی و به دست اشخاصی که در داخل کشور هستند و از کارکنان آنها هستند. نقشه این است که ایران را جوری نمایش بدهند به خارج که نه دولت می‌تواند اداره کند آنجا را و نه ملت قابل این است که آزاد باشد. در هر جا غائله بپا می‌کنند این شیاطین. و در همه کشور، چه در دانشگاه و چه در شهرستانها و چه در دادسراها، و چه در مراکز قدرت، مراکز انتظامی، همه جا با یک توطئه‌ای می‌خواهند آشوب بپا کنند و نگذارند استقرار پیدا کند این حکومت. الآن که وقت این است ملت با هم مجتمع باشد، و این دو مرحله دیگری که در اساس حکومت اسلامی است به‌طور شایسته انجام بدهد، یکی قضیه تعیین رئیس جمهور و یکی هم قضیه مجلس شورای ملی، باز توطئه‌ها اوج گرفته است. توطئه‌ها برای اینکه نگذارند رئیس جمهور تعیین بشود. و بعد هم توطئه‌ها برای اینکه نگذارند مجلس شورای ملی برقرار بشود. برای اینکه با برقرار شدن این دو مرحله هم اسکلت حکومت اسلامی تحقق‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>