پیدا می‌کند و اینها از حکومت اسلامی می‌ترسند. امریکا ضربه از اسلام خورده است و از اسلام می‌ترسد. ضربه از این جوانهایی که برای اسلام قیام کردند و جان دادند و فداکاری کردند. و از اسلام برای این ضربه می‌ترسد. از این جهت، تفرقه افکنی دارد می‌کند که نگذارد این اجتماعی که با وحدت کلمه، مقاصد خودشان را تا اینجا پیش بردند، بین راه آنها را فلج کند. نقشه این است. صحبت از دخالت نظامی و حصر اقتصادی صحبت است. و بعید نیست برای این باشد که اذهان را منصرف کند از آنی که اساس است. ملت ما باید توجه داشته باشند به این توطئه شیطانی که از همه توطئه‌ها بالاتر است.
و او این است که در داخل ما را به جان هم بریزند و در داخل نگذارند یک استقراری پیدا بکند این نظام اسلامی.
حفظ وحدت کلمه و پرهیز از تفرقه
شما جوانها که زحمت کشیدید و از راه دور، در این سرما و در آن سرماهایی که در محل خودتان هست آمدید و از اطراف آمدید، از همه جا اینجا آمدید، من تشکر می‌کنم. و شما را هوشیار می‌کنم به اینکه از تفرقه به هر صورتی که هست پرهیز کنید. هر چیزی که موجب تفرقه می‌شود از او پرهیز کنید. هر شعاری که موجب تفرقه می‌شود از او پرهیز کنید. هر تحصنی که موجب تفرقه می‌شود از او پرهیز کنید. هر راهپیمایی که موجب تفرقه می‌شود از او پرهیز کنید. امروز شما احتیاج دارید به وحدت کلمه. امروز بیشتر از دیروز احتیاج دارید و فردا بیشتر از امروز. این وحدت کلمه خودتان را حفظ کنید. از خدای تبارک و تعالی تبعیت کنید که فرموده است: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا (1) همه به ریسمان بزرگ خدا که اسلام است بپیوندید و تفرقه نکنید. تفرقه موجب این می‌شود که نتوانید مملکت خودتان را به رشدی که باید برسد برسانید. نتوانید حکومت اسلامی را به طوری که شایسته است در دنیا، در کشور خودتان متحقق کنید. و آنها درصدد همین معنا هستند. آنهایی که نمی‌خواهند اسلام تحقق پیدا بکند. آنهایی که‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>