نمی‌خواهند جمهوری اسلامی در ایران تحقق پیدا کند. کشورهایی که از اسلام می‌ترسند. از جمهوری اسلامی می‌ترسند. از صدور این جمهوری اسلامی از این کشور به کشورهای دیگر می‌ترسند. آنها درصددند که شما را در بین راه متوقف کنند و نگذارند پیش بروید. شما با هوشیاری، بیداری از تفرقه‌ها بکلی پرهیز کنید.
عزت و اقتدار کشور در پرتو خودکفایی
و امر دیگر اینکه، مملکت شما احتیاج به کار دارد. مملکت خرابی است که محتاج به این است که ساخته بشود و ساختن مملکت به دست شماهاست. هرکس در هر جا هست اشتغال به کار پیدا کند و کار را خوب انجام بدهد. نباید ما در ارزاقمان محتاج به خارج باشیم. مملکت وسیعی که برای 150 میلیون جمعیت کافی است - به حسب آنطوری که گفته می‌شود - الآن 35 میلیون در آن زندگی می‌کند و مملکت بیشتر از این گنجایش دارد.
زمینهای وسیع دارید. آب دارید. برکات آسمانی دارید. قدرت دارید. قوه دارید. جوان هستید. جوان دارید. عیب است از یک مملکت اسلامی که محتاج باشد در ارزاقش، آن هم به دشمنهای خودش. امریکا که دشمن ماست، ما اگر محتاج به او باشیم برای ما سرشکستگی است. کاری بکنید که خودکفا بشوید و خودتان از این زمین خدا و از این آب خدا ارزاق خودتان را بیرون بیاورید. و امید است ان شاء الله که صادرات داشته باشید شما.
خداوند ان شاء الله شما را حفظ کند. و من باز از زحمات شما تشکر می‌کنم و دعا می‌کنم برای شما و خدمتگزار شما هستم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>