سخنرانی
زمان: 20 دی 1358 / 21 صفر 1400 (1)
مکان: قم
موضوع: توطئه امریکا، ایجاد آسیب از درون انقلاب - تبیین وظیفه ملت
حضار: دانشجویان پیرو خط امام مستقر در لانه جاسوسی
بسم الله الرحمن الرحیم
نفع دشمنان در آسیب پذیری انقلاب
خداوند شما جوانها را که متعهد به اسلام و در خدمت اسلام هستید، حفظ کند و توفیق شما را هرچه بیشتر برای رسیدن به هدفهای اسلامی [افزون کند]. آنچه که من می‌فهمم و احتمال زیاد می‌دهم این است که امریکا نه دخالت نظامی در ایران می‌خواهد بکند و نه حصر اقتصادی. اگر هم حصر اقتصادی بکند، ناجح (2) نمی‌شود. خودش هم می‌داند. لکن از راه اساسیتر پیش آمده، و آن راه این است که ما را از باطن خودمان آسیب پذیر کند و ما را بگنداند از باطن خودمان. از اول هم اینها بناشان بر همین معناست.
شاید در انقلابهایی که واقع می‌شود آنهایی که می‌خواهند نفع ببرند یا ضرری کشیدند که می‌خواهند جبران کنند، نقشه‌هایشان این باشد که خود انقلاب را در باطن خودش آسیب برسانند.
مطالعات کارشناسان استعمار در مشرق زمین
الآن همه دستها در کار این معنا هست. شاید این صحبتهایی که در خارج می‌کنند به اینکه ما دخالت نظامی می‌کنیم، یا حصر اقتصادی می‌کنیم، شاید برای این معنا باشد که اذهان ما را منصرف کنند به آن طرف، و از آن چیزی که در کشور خودمان دارد می‌گذرد غافل کنند. شما غافل از این شیاطین نباشید که اینها مطالعه کرده هستند. ماها تازه وارد این‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>