می‌داند. من این مصیبت را به ملت ایران تعزیت عرض می‌کنم و امیدوارم که آن شهدا در محضر خدای تبارک و تعالی رو سفید باشند. ما خسارات زیاد بردیم و مِن جمله، در کردستان که امروز باز روز شهادت عده‌ای از مسلمین در آن محل بوده است و باز هم منتظر خرابکاریها هستیم.
مصمم بودن ملت در مقابل توطئه و خرابکاریها
و باید خرابکاران بدانند که ملت ایران مهیاست برای همه مصیبتها در راه خدا. ما که برای خدا قیام کردیم و می‌خواهیم مملکت اسلامی ما احکام اسلام در آن جاری بشود باک از این مصیبتها نداریم. و خرابکارها و اشخاصی که در محالّی انفجار ایجاد می‌کنند، باید بدانند که ملت ایران از این خرابکاریها، از راه خودش منصرف نمی‌شود. و مملکت ایران و ملت عزیز ما مصمم است که تا آخر در مقابل ابرقدرتها و در مقابل شیاطین بایستد و آنها را اجازه ندهد که دیگر در مملکت آنها وارد بشوند و ذخایر آنهارا از بین ببرند و به جیب خودشان بریزند. شما بانوان حق بزرگی بر ملت ایران دارید. همان طوری که این پاسداران عزیز که در این محضر، در آن بالا حاضر هستند، آنها هم حق بزرگی بر ملت ما دارند. شما همه سربازان اسلام هستید و خدای تبارک و تعالی به همه شما که برای خدای تبارک و تعالی، عمل می‌کنید اجر جزیل خواهد داد و شما را به سعادت و سلامت حفظ خواهد کرد. از خدای تبارک و تعالی، عظمت اسلام و مسلمین و پیشبرد مقاصد اسلام را خواستارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته