پیام
زمان: 2 شهریور 1359 / 13 شوال 1400
مکان: تهران، جماران
موضوع: حادثه جانگداز منطقه گچساران (1)
مخاطب: لئونیدبرژنف (صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی)
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت لئونید برژنف، صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی - مسکو
تلگراف همدردی شما در مورد حادثه جانگداز منطقه گچساران واصل گردید. از این ابراز همدردی، بدین وسیله تشکر می‌کنم و توفیق مستضعفان جهان را در احقاق حقوق حقه خود از خدای تعالی مسئلت دارم.
13 شوال 1400 برابر با 2 شهریور 59
روح الله الموسوی الخمینی