می‌شود و عزمشان راسخ می‌شود و تمام منافعی که این قدرتهای باطل دارند و با آن قدرتهای باطل، همه حقها را زیر پا گذاشته‌اند، [از بین می‌رود.] اگر ما بیدار بشویم و نگذاریم اینهایی که در خارج هستند، آن برنامه‌هایی که دیکته شده است و به آنها داده [شده‌] است پیاده بشود و اگر چند نفر آدم منحرف در - فرض کنید - هند، در پاکستان، در سایر بلاد اسلامی بخواهند یک کاری بکنند که این نهضت اسلامی ایران را مشوّه نشان بدهند به اهالی آن مملکت، شما برادرهای اسلامی، که در آن ممالک هستید، در مقابل آنها ایستادگی کنید. حق پیروز می‌شود. آنها باطلند و زهوق پیدا می‌کنند. شما حق خودتان را بگویید، منتشر کنید و در مقابلِ آنهایی که بعکس جلوه می‌دهند این نهضت اسلامی ایران را، شما در مقابل آنها بایستید و حق خودتان را به آنطوری که هست، ترویج کنید تا ان شاء الله، حق در همه بلاد اسلام پیاده بشود و باطل خودبه خود از همه ممالک اسلام، بلکه ان شاء الله، از همه ممالک دنیا از بین برود و زاهق بشود.
لکن شرط عمده، پایداری درباره حق است. باید پایدار ما باشیم در حق خودمان.
اینطور نباشد که باطل در باطل خودش مجتمع باشد و ما در حق خودمان متفرق. ما که مدعی این هستیم که اهل حق هستیم، مسلمانها که اهل حق هستند، قرآن کتاب آنهاست، کعبه قبله آنهاست. کسانی که به اسلام ایمان آورده‌اند و به حق ایمان آورده‌اند، باید در این حق خودشان مجتمع باشند و نگذارند این باطلها، که در باطل خودشان می‌خواهند مجتمع بشوند، آنها پیروز بشوند. ما تکلیف همه‌مان این است که در حق خودمان با هم تفاهم داشته باشیم، چه اهالی یک کشور و چه اهالی همه کشورهای اسلامی. و من امید آن را دارم که ملتها بسرعت رو به حق بروند و بسرعت رو به اجتماع و اتحاد بروند تا باطلها را با سرعت عقب بنشانند. خداوند شما و ما را در راه حق مصمّم کند و همه مسلمین و همه مستضعفین جهان پیروز باشند.
والسلام علیکم و رحمة الله