سرنیزه نمی‌تواند یک ملتی را خاضع کند، می‌تواند یک مدتی باشد، لکن نمی‌تواند همیشه بر یک ملتی حکومت کند. ملتها وقتی که با هم شدند، هیچ حکومتی و هیچ قدرتی بر آنها نمی‌تواند غلبه کند و الآن بحمدالله هم ملت ایران و هم ملت عراق قیام کرده‌اند و نهضت کرده‌اند. امیدوارم ان شاء الله موفق و مؤید باشید.