نامه
زمان: 24 مهر 1359 / 6 ذی الحجه 1400
مکان: تهران، جماران
موضوع: خیانتها و جنایتهای رژیم بعث عراق
مخاطب: ملت و ارتش عراق
بسم الله الرحمن الرحیم
اینجانب به حسب وظیفه شرعیه و عقلیه ناچارم مطالبی رابه قوای مسلح و به ملت شریف و مظلوم و مسْلم عراق تذکر دهم. شاید خداوند تبارک و تعالی آنان را متذکر نماید و ملت اسلام و قرآن کریم را از شرّ دشمنان شهرت طلب و اربابان سودجوی آنان نجات دهد. انّه علی کل شی ءٍ قدیر.
شماای قوای مسلح عراق، بهتر می‌دانید که این جنگ که به ایران به وسیله قدرتهای بزرگ تحمیل شده است، تاکنون چه خسارتهای جانی و مالی و حیثیتی به شما وارد نموده است. من بسیار متأسفم که برای شهوت و شهرت طلبی یک یا چند نفر از خدا بیخبر جوانان برومند عراق را با اغفال و اکراه و جبر به میدان نبرد با برادران مسْلم خود فرستاده‌اند و تاکنون چند هزار نفر از جوانانی که باید در خدمت اسلام، با کفار به جنگ برخیزند، در خدمت دشمنان اسلام به هلاکت کشانده و فدای اغراض شیطانی خود نموده‌اند.
شماای ارتش عراق! از ما بهتر می‌دانید که چه جوانانی را که پشتوانه ملت شما بوده‌اند از دست داده‌اید و در پیشگاه خداوند قادر عظیم و ملتهای مسلمان جهان و ملت شریف خودتان هیچ عذری ندارید. آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که با چه انگیزه، دوستان و عزیزانتان را از دست می‌دهید؟ آیا می‌دانید با خودتان و کشور اسلامی خودتان چه می‌کنید؟ و شما از ما بهتر می‌دانید که در این جنگ خانمانسوز چه خسارتهای عظیم مالی‌