شما که یک همچو کار بزرگی را کردید و حالا انگور را خوردید، نمی‌خواهید تبش را بکنید؟ یک همچو کار بزرگی که اعجاب دنیا را برای شما جلب کرده است، زحمت دارد. حفظ اسلام زحمت دارد. شما برای اسلام از اول قیام کردید و فریاد زدید: ما جمهوری اسلامی می‌خواهیم. آنها هم همه‌شان مخالف با جمهوری اسلامی‌اند. همه قدرتها مخالف با جمهوری اسلامی‌اند. کسی که با همه قدرتها درافتاده و بحمدالله، پیش برده تا حالا، حالا نباید به واسطه اینکه یک چیزی واقع می‌شود، یک شلوغی در یک جایی واقع می‌شود، این خیال کند که نه، به هم خورد وضع. شما در جنگی که، جنگ داخلی که با محمدرضا و ساواکش داشتید، چقدر شهید دادید! از 15 خرداد به این‌ور، شاید صدهزار شهید ما داده باشیم یا بیشتر. چقدر هم معلول داریم! حالا ما همه این بساطی که تا حالا واقع شده است اینقدرها نیست؛ خیلی چیز کمی است و آنقدری که به آنها ضایعه واقع کردیم، لشکر ما ضایعه واقع کردند، چندین برابر است. محکم باشید آقا! جوانهای ما محکم بایستند!
[یکی از حضار: ما همه سرباز توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی‌] ما همه سرباز خدا هستیم ان شاء الله. نه تو سرباز منی، نه من سرباز تو. همه ما با هم قیام کردیم که اسلام را در اینجا زنده کنیم و ان شاء الله، به سایر جاها هم صادر کنیم. ما همه برادر با هم هستیم، دوست با هم هستیم و امیدوارم که همه ما دوش به دوش هم، هرکس هر مقداری که می‌تواند، من که یک پیرمرد ضعیف هستم، صحبت بکنم برای شما. آقای فلسفی که پیرمرد قوی ان شاء الله، هستند، ایشان هم برای شما صحبت بکنند. آقایان اهل منبر هم برای مردم صحبت بکنند. این یک خدمتی است که از ماها برمی‌آید. ما ان شاء الله، انجام بدهیم و امیدوارم که برای خدا باشد. شما هم هر کدام هر کاری ازتان برمی‌آید انجام بدهید.
تلاش برای خودکفایی کشاورزی و صنعتی
جهاد کشاورزها این است که کشاورزی‌شان را تقویت کنند. امسال شنیدم بعضیها سستی می‌کنند و این برخلاف مسیر اسلام است. شما پارسال با آن گرفتاریها زیاد کردید