سخنرانی
زمان: 4 دی 1359 / 17 صفر 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: جانفشانی جوانان کشور و قدرت طلبی گروهکهای منحرف
حضار: گروهی از معلولین انقلاب اسلامی و جوانان داوطلب اعزام به جبهه‌های جنگ
بسم الله الرحمن الرحیم
استفاده از خون شهیدان برای رسیدن به قدرت
ما این منظره‌ها را که می‌بینیم و این عزمهای راسخ و تصمیمهای جزم که در شما جوانان می‌بینم، از وضع شما هم ابتهاج (1) دارم و هم متأثرم. ابتهاج به اینکه یک ملتی آن‌طور متحول شده است که در راه خدا همه چیز خودش را ایثار می‌کند و با آغوش باز دنبال مرگ می‌رود. این در طول تاریخ اگر نمونه‌ای داشته باشد در صدر اسلام است، بعد از آن نمونه‌ای ندارد. مثل شما جوانها نمونه‌ای نیست.
و تأثر برای اینکه این جوانهای عزیز ما که باید برای ملت ما خدمت کنند و برای اسلام خدمت کنند، به دست اشرار یا شهید شدند و یا معلول؛ این موجب تأثر بسیار است. و تأثر دیگر اینکه این گروه‌های منحرف و این اشخاصی که طرفدار ابرقدرتها هستند و می‌خواهند همان وضع سابق را پیش بیاورند یا در صدد قدرت طلبی هستند.
چطور می‌خواهند با خون این شهیدان ما و با این معلولان ما، اینها را ندیده بگیرند، و برای قدرت خودشان یا برای ابَرقدرتها خدمت کنند، و از روی خون این جوانهای ما بگذرند و خدمت به امریکا یا شوروی بکنند. چطور انسان متأثر نباشد از اشخاصی که قدرتمندی خودشان را در خون شهیدان ما می‌بینند؟ آنهایی که برای خودشان و برای قدرت خودشان خون شما جوانها را و شما معلولها را وسیله قرار می‌دهند؛ از فطرت‌