انسانی خارج‌اند. اینها حیواناتی هستند به صورت انسان. آنهایی که در این موقعی که جنگ برقرار است و ارتش ما و سپاه ما و همه ملت فکر جنگ هستند، فکر این باشند که گروه خودشان قدرت به دست بیاورد، اینها جزء انسانها نیستند، اینها حیواناتی هستند به صورت انسان. شما می‌بینید که الآن باز در هر گوشه‌ای از مملکت ما این گروه‌های منحرف وارد شدند و مشغول توطئه هستند و مشغول شرارت. البته نه شرارت آنها و نه توطئه آنها در مقابل ملت ما و در مقابل قوای مسلَّح ما کاری از آنها نمی‌آید. لکن موجب تأثر است که چه انسانهای به صورت و چه سَبُعهای (1) به حسب واقع هستندکه خون شهیدان ما را وسیله برای رسیدن خودشان به قدرت قرار می‌دهند. از روی کشته‌های ما می‌خواهند عبور کنند و به قدرت برسند. تأثر این است که چرا انسان باید این قدر نادان باشد، این قدر شقاوت داشته باشد؟ جوانهای ما دارند در مرزها و در اطراف مملکت برای نگهداری جمهوری اسلامی جانفشانی می‌کنند، و آنها که نه به اسلام اعتقاد دارند و نه به جمهوری اسلامی، دنبال این هستند که با خون اینها برای خودشان قدرت درست کنند.
نوید پیروزی به رزمندگان اسلام
لکن من به شما عزیزان، به شما ارتشیان، به شما سپاه پاسداران، به شما ژاندارمریها، به شما ملت، سرتاسر، نوید می‌دهم که پیروزی با شماست، پیروزی با حقّ است. من کراراً این را گفته‌ام که ما چه کشته بشویم و چه بکشیم پیروزیم. شما که در میدان جنگ رفتید و معلول شدید و الآن در منظر من هستید و من متأثرم برای شما، شما پیروزید. شما در نظر اسلام پیروز هستید. شما در نظر خدای تبارک و تعالی لشکرهای پیروزمندی هستید.
خداوند - ان شاء الله - شماها را از لشکریان امام زمان - سلام الله علیه - قرار دهد. و اجر آن سپاهیانِ در رکاب رسول الله را به شما عنایت بفرماید. آنها هم هر کمالی داشتند برای خدمت به اسلام و رسول خدا بود. و شما هم همین خدمت را دارید انجام می‌دهید. شما