و اسلام را زیرپا بگذارند. حزب بعث منفور عراق ثابت کرد که طرفدار عراق، طرفدار عرب نیست، بلکه طرفدار قدرتهای بزرگ است و نوکر قدرتهای بزرگ است. و لهذا او در خود عراق هم ملت عراق را می‌کوبد. و ملت عراق را سرکوب می‌کند. و علمای بزرگ عرب را می‌کُشد و در حبس می‌اندازد. و همه مردم عراق که عرب هستند از دست او به تنگ آمده‌اند. و مسئله این نیست که او بخواهد برای عرب کاری بکند.
عرب و عجم هر دو زیر پرچم توحید و در پناه رسول خدا - صلی الله علیه و آله - می‌خواهند زندگی کنند. و جمهوری اسلامی می‌خواهد مطلبی را که قرآن فرموده است، مطلبی را که رسول خدا فرموده است در همه کشورها پیاده کند و ایران مقدمه اوست؛ می‌خواهد که به همه کشورها بفهماند که اسلام بنایش بر برادری و برابری و وحدت [است‌] و همه مسلمین ید واحده هستند بر دیگران.
ما می‌خواهیم به همه ملتها بفهمانیم که اسلام یک دین وحدت است، یک دین برادری است، دین برابری است. هیچ یک از قشرهای او بر دیگری تفوّق ندارند مگر به تقوا، مگر به پیروی از احکام اسلام. حزب بعث عراق ثابت کرد که همان طوری که در رأس او عَفْلقِ (1) غیر مسلمان است، ثابت کرد که قضیه عرب مطرح نیست. قضیه ملت عرب مطرح نیست. قضیه ابرقدرتها مطرح است. مطرح این است که ما باید همه ملتهایمان در تحت سلطه قدرتهای بزرگ باشد. و این یک خیال خامی است که صدام [در] سرِ خودش پخته بود که ایران را با یک هفته از بین خواهد برد. او در یک هفته نتوانست که خوزستان که یک تکه‌ای از ایران است به دست بیاورد. و جز ننگ و نفرت در بین تمام مسلمین و تمام مستضعفان جهان چیزی برای خودش نیاورد. و او الآن به حال عصبی و دیوانگی هر طوری که شده است می‌خواهد یک پیروزیی پیدا کند ولو نِسبی.
اظهار همدردی با مردم مصیبت دیده
برادرهای ما در همه جاها، در خوزستان خصوصاً، در همه اطراف خوزستان،