سرتاسر جنوب، سرتاسر غرب و خوزستان بپا خاسته‌اند و در مقابل این شخصی که ادعا می‌کند که من مُسْلمم و مُسْلم نیست، ادعا می‌کند که من برای عرب کار می‌کنم و دروغ می‌گوید، در مقابلش ایستادند و مشت محکم را به دهانش زدند. و ان شاء الله به همین زودی به جهنم واصل خواهد شد. ما با غمهای شما که برادران ما هستید - چه در سوسنگرد، چه در اهواز و چه در خوزستان، همه اطراف خوزستان، در جنوب، در غرب - با همه شما، با همه کردستانیها، خوزستانیها، سوسنگردیها و همین‌طور دشت آزادگان، که آقایان از آنجا و از همه اطراف تشریف آوردید، ما با شما همدرد هستیم در مصائبی که بر شما برادران ما وارد شده است و بر اسلام وارد شده است. این مصائب بر اسلام وارد شده است و شما هم فرزندان اسلامید. هر چیزی که بر شما وارد بشود بر همه مسلمین وارد شده است. و هر خیانتی که صدام بر خوزستان بکند بر همه ممالک اسلامی کرده است. و ما امیدواریم که همه ملتهای اسلام با بیداری و با توجه بپاخیزند و این دستهای فاسدی که می‌خواهد همه ملتهای اسلام را در تحت سلطه ابرقدرتها قرار بدهد، آنها را سر جای خودشان بنشانند. و من از خدای تبارک و تعالی پیروزی اسلام و مسلمین و سلامت و سعادت شما برادران خوزستانی و برادرانی که از جنوب و از غرب اینجا هستید از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت شما را می‌خواهم. و بدانید و یقین بدانید که این زحمتهایی که بر شما وارد شد و این قتلهایی که واقع شد بر برادرهای ما پیش خدا محفوظ است و جایی نمی‌رود و شما بحمدالله پیروز و روسفید هستید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته