انسان بخواهد حق را به دست بیاورد، اگر انسان بخواهد یک حکومت حقی در کشورش باشد، و اگر بخواهد اسلام - که حقِّ مطلق است - در کشور پیاده بشود باید صبر کند. آن طوری که اولیای خدا - سلام الله علیهم - در همه مراحل، در همه مصیبتها، در همه مشکلات صبر می‌کردند.
آن قدر مشکل که برای رسول خدا - صلی الله علیه و آله وسلم - پیش آمد در زمان تشریف فرمایی‌شان در مکه و بعد هم در مدینه، آن قدر که برای ایشان از همه طرف مشکلات بود، محاصره اقتصادی بود و حمله نظامی، برای ما آن‌طور پیش نیامده است.
آن چند سالی که رسول اکرم به واسطه فشارهایی که بر او وارد شد در مکه، مجبور شد که در یک کوهی و در یک غاری پناه بگیرد، و مشرکین و منافقین و سایر قشرهای فاسد، او را در حصر اقتصادی گذاشتند که حتی برای ارزاق یومیّه‌شان معطّل بودند و با زحمت تهیه می‌کردند. و بعد هم که از مکه هجرت فرمودند و به مدینه تشریف آوردند، آن‌طور هجومهای نظام بر اینها شد، و آن‌طور هَجْمَه‌های مشرکین و قدرتهای آن زمان بر حضرت رسول - صلی الله علیه و آله و سلم - و یاورانشان شد برای ما تاکنون نشده است. و ملت ما در عین حالی که در فشار اقتصادی از طرف امریکا و وابستگان او هست، و همه ملتهای غیر مسلم و همه دولتها، ملت ما و دولت ما را در فشار از همه اطراف گذاشتند، مع ذلک چون یک امری است که خود ملت قیام کرده است برای آن، و ملت اوْلایِ از همه است برای حفظ آن. این حصر اقتصادی و این هجمه‌های نظامی برای ملت ما آن طور ناگوار نیست. و بحمدالله همه قشرهای ملت، و همه انسانهایی که در ایران هستند، همه - زن و مرد، بچه و بزرگ - برای حفظ نهضت اسلامی خودشان کوشا هستند. و همه خودشان را در حال جنگ می‌بینند. و جوانهای برومند ما از همه اطراف ایران داوطلب هستند برای جنگ با آن اشخاصی که گول خورده‌اند از طرف بعث کافر.
لزوم رفع کاستی‌ها بدست خود ملت
برادران من! شما می‌دانید که در صدر مشروطیّت، ایران چقدر ابتلائات داشت، و