آذربایجان چه همّتی در این امر کرد، و سردارهایی که از آذربایجان برخاستند چقدر زحمت متحمل شدند، و چقدر رنج کشیدند و پیروز شدند. الآن همه ملت ما مثل آذربایجان هستند. آن وقت آذربایجان بود و بعضی جاهای دیگر مثل گیلان و سایر جاها هم کم و بیش، لکن به این وضعی که الآن هست، تاریخ سراغ ندارد. الآن تمام ملت از همه اطراف کشور، در تمام قشرهایی که هستند، همه این نهضت را از خودشان می‌دانند و پیروزی این نهضت را پیروزی خودشان می‌دانند. مثل زمان سابق نیست که بین دولت و ملت جدایی بود. بین ارتش و ملت جدایی بود، و مردم آنها را از خود بیگانه می‌دانستند. امروز بحمدالله همه ملت ما الّا بعض مفسدینی که تابع ابرقدرتها هستند، این کشور را از خودشان می‌دانند، و دولت را از خودشان می‌دانند، و همه قوای مسلّح را از خودشان می‌دانند، و همه کسانی که در رأس کارها هستند از خودشان می‌دانند. از این جهت آن فشارهایی که بر این مملکت وارد دارد می‌شود تحمل می‌کنند.
و باید صبر کرد، سفارش به صبر کرد، برای احقاق حق، صبر لازم است. اگر ما اسلام را می‌خواهیم و اگر قرآن کریم را می‌خواهیم که در این مملکت و ان شاء الله در ممالک دیگر پیاده بشود و می‌خواهیم که یک حکومت اسلامی داشته باشیم، باید همه توصیه به حق بکنیم و سفارش به حق بکنیم. و در همه اطراف کشور، آنهایی که در کمیته‌ها هستند، آنهایی که در بسیج هستند، آنهایی که در دادگاهها هستند و سپاه پاسداران، شهربانیها و همه با هم سفارش به حق بکنند. و اگر اعوجاجی خدای نخواسته در یکی پیدا بشود یا نفوذی کرده باشد بعض افراد منحرف و چپ یا چپنمای نوکر راست، باید سفارش کنند و نگذارند برخلاف حق، کسی عمل کند. وقتی یک کشوری ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی است و می‌خواهد جمهوری اسلامی را متحقق کند، این کشور باید همه افرادش آمر به معروف و ناهی از منکر باشند. اعوجاجها را خودشان رفع بکنند. اگر در یک کمیته‌ای خلاف واقع می‌شود، خود افراد کمیته و خود مردم آن اعوجاج را سفارش بکنند که رفع بشود. سفارش به حق و صبر، و سفارش به صبر. در مشکلات صبر بکنند و سفارش به صبر کنند. و در همه قشرهای متصدی کار، سفارش به حق بکنند.