نگذارند که بعض افراد در هر ارگانی که هستند، در هر جایی که هستند، خود ملت نگذارند که بعض افرادی که نفوذ کرده است در همه ارگانها، اینها خلافی بکنند، خلاف شرعی بکنند، خلاف عرفی بکنند، و آنها را امر به معروف کنند و از منکرات نهی کنند تا به سفارش حق تعالی که فرموده است که همه مردم در خسران‌اند مگر مؤمنین که عمل صالح می‌کنند، و سفارش به حق می‌کنند و سفارش به صبر [عمل شود].
اهمیّت امر به معروف و نهی از منکر
ما همه امروز وظیفه داریم. امر به معروف و نهی منکر بر همه مسلمین واجب است.
جلوگیری از منکرات بر همه مسلمین واجب است. سفارش به حق که امر به معروف است و نهی از منکر است بر همه مسلمین واجب است. شما و ما موظفیم که هم در تمام اموری که مربوط به دستگاه‌های اجرایی است امر به معروف کنیم. و اگر اشخاصی پیدا می‌شوند که خلاف می‌کنند معرفی کنیم به مقاماتی که برای جلوگیری مهیا هستند. و مشکلات را هم تحمل کنیم؛ مشکلاتی که امروز برای ایران هست و برای مملکت جنگزده هست، این مشکلات باید صبر بشود تا اینکه رفع بشود. شما که امروز کشور را از خودتان می‌دانید و دولت را از خودتان می‌دانید و رئیس جمهور را از خودتان می‌دانید و ارتش را از خودتان می‌دانید و همه مصالح کشور را مصلحت خودتان می‌دانید و هر فسادی که در کشور واقع بشود نقص برای خودتان می‌دانید، موظف هستید و موظف هستیم که هر چیزی که بر خلاف حق است سفارش کنیم که انجام نگیرد، و حق در ایران انجام بگیرد. و مشکلاتی که در اثر جنگ و در اثر انقلاب و در اثر مخالفت با ابرقدرتها برای مملکت ما پیش آمده است خودشان صبر کنند، و دوستان خودشان را به صبر سفارش کنند. و - ان شاء الله - امیدواریم که این صبر شما هم مورد رحمت الهی واقع بشود و هم فَرَج برای کشور ما و برای ملت ما حاصل بشود.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>