سخنرانی
زمان: 13 دی 1359 / 26 صفر 1401 (1)
مکان: تهران، جماران
موضوع: رسالت مطبوعات در نظام اسلامی - خطر نفوذ منحرفین و چگونگی برخورد با آنها
حضار: سردبیر و اعضای هیأت تحریریّه مجله سروش
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم فعالیّت مطبوعات بر طبق انگیزه‌های مردم
در یک انقلابی که از خود مردم بوده است، و انگیزه‌اش را هم خود مردم تعیین کرده‌اند باید همه گروه‌هایی که می‌خواهند در این انقلاب خدمت کنند همان انگیزه را داشته باشند. و انقلاب ایران به واسطه اینکه انگیزه‌اش اسلام بوده است، و از مردمی که علاقه‌ای به اسلام داشته‌اند شروع شده است، و با همان علاقه پیروز شده است باید هر طایفه‌ای که می‌خواهند یک کاری بکنند همان جهت را در نظر بگیرند. و همان چیزهایی که مبدأ پیروزی مسلمانان ایران شد همان معنا را تعقیب کنند. مع الأسف در مطبوعات دیده می‌شود که آن انگیزه‌ای که مردم دارند، و آن فکری که روی آن فکر، آنها غلبه کرده‌اند و آن طرزی که جامعه به استثنای بعض از افراد یا بعض از گروهها دنبال او بودند و هستند؛ مطبوعات آن‌طور نیستند. من البته وقت ندارم که همه مطبوعات و همه آن چیزهایی که نوشته می‌شود از قبیل مجله‌ها و کتابها و روزنامه‌ها، اینها را بخوانم. لکن خوب، به‌طور اجمال نگاه می‌کنم. و هر کدامی که مربوط به این مسائل بود مطالعه می‌کنم. و من می‌بینم که مطبوعات که باید خدمت بکنند به این ملت، و باید همان راه را پیش بگیرند که ملت داشته است و به واسطه همان پیروز شده است، انسان می‌بیند که مطبوعات بعضشان این‌طور نیست.
فرصت طلبی گروهک‌ها
شما همه می‌دانید که اگر این وحدت و یکپارچگی ملت، و اگر آن علاقه‌ای که ملت به‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>