را کنار بگذارند و در دامن ملت وارد بشوند آنها را می‌پذیریم. و هرکس اسلحه در دست اوست مثل جیش صدام حسابش می‌کنیم. الآن این اشخاصی که اسیر مملکت اسلامی هستند اینها اسلحه ندارند، و اینها باید به‌طور انسانی، به‌طور خوب با آنها رفتار بشود که می‌شود. لکن در عراق آن دستگاه‌های تبلیغاتی عراق که هر روز دروغ می‌گوید، راجع به این هم دروغپردازی می‌کند که نه، اشخاصی که اسیر می‌شوند با آنها چه می‌کنند و چه می‌کنند. در صورتی که این حرف دروغ است و مملکت ما این اسرا را به‌طور انسانی، به‌طور اسلامی، به‌طور خوب با آنها رفتار می‌کند و پذیرایی از آنها می‌کند. و هرکس که می‌خواهد بیاید، از دنیا بیایند ببینند که چه می‌کنند اینها. البته تبلیغات سوء زیاد است و ما باید احتراز کنیم از کارهایی که تبلیغات سوء در آن کارها بهانه پیدا می‌کند.
اعلام برائت از اعمال خلاف قانون
ما در هر جا که هستیم، پاسبانها در هر جا که هستند، پاسدارها در هر جا که هستند، ارتشیها در هر جا که هستند، ژاندارمری در هر جا که هست، و ارگانهای دولتی هر جا که هستند، موظف‌اند که به مسائل اسلامی رجوع کنند، و مسائل را اسلامی ختم کنند. ما می‌خواهیم یک مملکت اسلامی باشد. و من اعلام می‌کنم که هرکس به من نسبت بدهد مطلبی را که بر خلاف دستورات اسلامی است، دروغ گفته است. و هرکس که به من نسبت بدهد که من راضی هستم به اینکه یک وجب از زمین مردم غصب بشود، برخلاف موازین اسلامی اخذ بشود، یا یک شاهی از مردم گرفته بشود و مصادره بشود و موازین اسلامی نداشته باشد، یا یک محاکمه بشود بر خلاف موازین اسلامی، یا یک تازیانه به کسی زده باشد برخلاف مصالح اسلامی، من از آنها بَری‌ هستم. و خدای تبارک و تعالی هم بَری‌ است. من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه انسانها را و سلامت و سعادت ملت خودمان و کشور خودمان را می‌خواهم و از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که شما موفق بشوید در تربیت معلم. و معلمهای تربیت شده صحیح را در کشور ما تربیت کنید که سعادت ملت ما حاصل بشود.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته