بیانات
زمان: صبح 28 دی 1359 / 11 ربیع الاول 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: پیش بینی شکست صدام
مخاطب: سَعْد مُجْبِر (دبیر دفتر مردمی کشور لیبی در تهران)
صدام حسین این جنگ را بر ملت مسلمان ایران تحمیل کرده. ما کسانی را که از اصول اسلام و قرآن کریم انحراف حاصل می‌کنند و به قتل عام مسلمانان می‌پردازند؛ مسلمان نمی‌دانیم. ایران، صدام را با شکست مواجه خواهد ساخت؛ چرا که ما نه از شرق می‌ترسیم و نه از غرب، و فقط به خدا تمسّک داریم.