سخنرانی
زمان: 5 مرداد 1359 / 14 رمضان 1400
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: توطئه گروهکها در ارائه چهره نامطلوب از نظام - تصفیه ادارات از افراد ناصالح
حضار: روحانیون گنبد، ترکمن صحرا، گالیکش و کلاله
بسم الله الرحمن الرحیم
توطئه گروهکها در تضعیف نظام اسلامی
یکی از برکات این نهضت این است که ما سابقاً، آقایان و علمای بزرگی که در اطراف کشور بودند ملاقات نمی‌کردیم و نمی‌شناختیم و حالا با آقایان ملاقات می‌کنیم؛ از نزدیک می‌آیند زیارتشان می‌کنیم و هم به آنها دعا می‌کنیم و از آنها هم دعا می‌خواهیم.
اینهایی که نوشتید و فرمودید، در باب این گروه‌هایی که به عناوین مختلف در اطراف شما هستند، مع الأسف اینها در همه ایران هستند، و در بین اینها اینطور که احساس می‌شود اشخاصی هستند که به اسلام گرایش ندارند، بلکه گاهی اشخاصی هستند که می‌خواهند کاری بکنند که این نهضت را در بین خود مردم ایران هم بدجلوه بدهند.
همان طوری که قلمهایی تا کنون و صحبتهایی تا کنون که واقع می‌شده است جوری بوده است که می‌خواستند نهضت را در خارج کشور بد جلوه بدهند. حالا ما می‌فهمیم که خیر، در این گروه‌های مختلفی که در اطراف و به این اسمای مختلف مشغول فعالیت هستند، و به اصطلاح خودشان گروه‌های اسلامی هستند، در بین اینها افراد غیر اسلامی هست، و بنایشان بر این است که در خود کشور هم مردم را به نهضت بدبین بکنند. باید وقتی که مجلس درست بنا گذاشته شد، عمل تمام این گروهها و مسائلی که دارند و کارهایی را که می‌کنند انعکاس پیدا کند و طرح بکنند، و مجلس آنها را بخواهد و از آنها بازخواست کند. این منحصر به گنبد و اطراف گنبد نیست، هر جایی که الآن اینها دارند مشغول فعالیت هستند، یک فعالیتهایی می‌کنند که گاهی برخلاف موازین شرع است. جمهوری اسلامی‌