باید بر وفاق موازین شرعی باشد. الآن از طرف آقای گلپایگانی، (1) آقازاده‌شان آمده بود اینجا؛ ایشان هم راجع به این مسائل ناراحت هستند. سایر علمای اسلام هم ناراحت هستند در این مسائل.
جلوگیری از تصدی مناصب توسط افراد ناصالح
باید مجلس رسیدگی کند و افرادی که بنایشان براین است که به اسم اسلام یک کارهایی انجام بدهند وبرخلاف اسلام است، به اسم اسلام کارهایی انجام می‌دهند که موافق با مارکسیست و کمونیست است و به اسلام مربوط نیست، باید مجلس جلوی اینها را بگیرد. دولتی که حالا انتخاب خواهد شد، باید افرادی باشند که به اسلام عقیده داشته باشند، نه مثل بعضی از اشخاصی که در وزارت کشاورزی بودند و به اسلام اصلاً اعتقاد ندارند اینها، اینها کمونیستهایی هستند که به صورت اسلام بیرون آمدند، اینها باید هیچ وقت داخل در دولت نباشند، هیچ وقت داخل در وزارت کشاورزی نباشند. در هر صورت مسائلی است که باید دولت طرح بکند و مجلس رسیدگی بکند، و چنانچه چیزی بر خلاف موازین از مردم اخذ شده است برگردانند. و اگر اشخاصی برخلاف اسلام عمل کردند تربیت بشوند و بازخواست بشوند. و من امیدوارم که ان شاء الله این مجلس که الآن افرادش اکثراً مردم صالحی هستند، و شورای نگهبان هم از علمای قم هستند یک عده‌ای که و دیگران هستند در آنجا (2)، دراین امور رسیدگی بکنند، و طرحهایی که دولت می‌دهد، طرحهایی که دولت قبلاً داده است، اینها بیاید در مجلس رسیدگی بشود، هر طرحی که مخالف با اسلام است باید رد بشود. نباید تحت تأثیر چند نفر کمونیست و چهار نفر مارکسیست قرار بگیرند، و اینها بروند وزارتخانه‌ها را خراب بکنند و مردم را ناراحت بکنند. الآن مردم ناراحتند، و این ناراحتی اسباب این می‌شود که شکست بخورد این نهضت، البته باید رسیدگی بشود. و من امیدوارم که ان شاء الله وقتی که مجلس بنا شد