رسیدگی به این امور بکند من هم پیشنهاد بکنم به آنها که رسیدگی صحیح بکنند، و هر یک از پیشنهادهایی که قبلاً شده و [قوانینی‌] که گذشته است در مثلاً وزارتخانه‌ها، اینها بخواهند مطالعه کنند، و شورای نگهبان هم مواظبت کند که هیچ کلمه‌ای مخالف با اسلام نباشد. ما می‌خواهیم یک جمهوری اسلامی باشد. ما می‌خواهیم اسلام باشد.
نمی‌خواهیم اسم جمهوری اسلامی بگذاریم، آن وقت مسائل کمونیستی در اینجا طرح بشود، مسائل مارکسیستی طرح بشود، اینها نباید بشود، و ان شاء الله جلوگیری خواهد شد. من امیدوارم که همه‌تان موفق باشید در این ماه مبارک رمضان. امیدواریم که از برکات این ماه واز برکات لیلة القدر محروم نباشیم و نباشید. خداوند همه‌تان را ان شاء الله حفظ کند.
والسلام علیکم