بیانات
زمان: 12 مرداد 1359 / 21 رمضان 1400
مکان: تهران، جماران
موضوع: انتقاد از مواضع و عملکرد روحانیت مسیح
مخاطب: اسقف کاپوچی (نماینده پاپ ژان پل دوم)
بسم الله الرحمن الرحیم
درخواست پاپ برای آزادی جاسوسان و ایجاد «مدرسه اندیشه»
این دفعه دومی است که آقای پاپ (1) برای من کاغذ می‌دهند و اشخاص را می‌فرستند؛ دفعه اول برای آن لانه جاسوسی بود که جوانهای عزیز ما اطلاع پیدا کردند که این مرکزی که در ایران به اسم سفارت امریکا هست سفارتخانه نیست، و اشخاصی که در آنجا هستند اشخاص دیپلمات نیستند، بلکه جاسوسانی هستند که در یک مرکز جاسوسی متمرکز هستند و برای ضرر ملت ما و کشور ما در آنجا مجتمع هستند، و آقای پاپ شاید ندانسته توصیه کردند برای آنها، و من در آن وقت مفصل تنبهاتی به ایشان دادم. و این دفعه برای مدارس خودشان به اسم «مدرسه اندیشه» کاغذ نوشته‌اند و رسول فرستاده‌اند واز ما سفارش خواسته‌اند برای اینکه مدارسشان در اینجا باشد. ما با نصارا و با یهود و با سایر اقشار ملتها هیچ دشمنی نداریم، و از مدارس به هیچ وجه جلوگیری نمی‌کنیم، مادامی که مدرسه باشد وبرای تعلیم وتعلم باشد؛ حالا چه تعلیم و تعلم دستورات مسیح - علیه السلام - یا دستورات دیگران؛ لکن اگر ما فهمیدیم که در ایران مدارس‌طور دیگری هست، آنجا هم نظیر همان لانه جاسوسی است، نمی‌توانیم تحمل کنیم که در مملکت ما به اسم تعلیم و تربیت و به اسم مدارس، یک امور دیگری انجام بگیرد. و البته این با دولت است که در این موضوع تأمل کند و این موضوع را درست بررسی کند؛ چنانچه مدارس، مدارس هستند، برای تعلیم و تربیت هستند، هیچ ممنوعیتی‌