برادرهای آن آدم هم اینجا همان‌طور هستند و دارند سلطنت می‌کنند، و من و شما بی‌اطلاع هستیم از این سلطنت؟! اینهایی که می‌گویند که همان شاهنشاهی است و ما اسمش را عوض کرده‌ایم حالا، محتوای جمهوری اسلامی همان محتوای شاهنشاهی است، خوب، این یک نفر از اشخاصی که در رأس واقع است، آیا زندگیش را نمی‌بینند اینها؟ الآن نمی‌بینند که زندگیش را وقف این کرده است که برود برای این ملت خدمت بکند، و آنها یک روز این کار را نکرده‌اند؟ این راجع به رئیس جمهور.
مقایسه دولت شاه با دولت جمهوری اسلامی
یک ارگان دیگری که در آن نظام بوده است و در این نظام هیأت وزرا و نخست وزیر [است‌]. آیا محتوای این جمهوری اسلامی همان محتوای نظام شاهنشاهی است، و این یک نظام شاهنشاهی است با اسم عوضی؟! آیا آقای رجایی (1) مثل ازهاری (2) است، مثل بختیار (3) است، مثل شریف امامی (4) است، که این ملت را به مسلسل بستند و آن همه جنایات کردند؟! حالا هم آقای رجایی یک دستگاهی دارد و دارد شلوغکاری می‌کند و این ملت را دارد قتل عام می‌کند، و ماها مطلع نیستیم و این نویسنده‌های بی انصاف مطلع هستند؟! آیا زندگی آقای رجایی و سایر وزرا از قبیل وزیر کشور و دیگران، نظیر زندگی ازهاری‌ها و شریف امامی‌ها و بختیارهاست؟! و جنایات آنها را هم ایشان دارد انجام‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>