اگر این نهضت و انقلاب اسلامی هیچ نداشت جز این تحولی که در بانوان و در جوانان ما پیدا شد؛ این یک امری بود که کافی بود برای کشور ما. اینهایی که در گوشه و کنار به گوش اشخاص می‌خوانند که این انقلاب کاری انجام نداد؛ اشخاصی هستند که این تحولی که در شما پیدا شده است، چون مضر به حال آنها و قدرتهای چپاولگر است، این را چیزی حساب نکنند؛ و با تبلیغات سوءشان به شما بباورانند که چیزی نشده است.
چه بهتر از اینکه در یک همچو جلسه‌ای که شما بانوان هستید و فعالیت اخلاقی و زحمتهای همه جانبه برای مستمندان و برای آوارگان می‌کشید، از این تحول بهتر چه؟
اگر در رژیم سابق بود، نه این اجتماعات بانوان بود و نه این فعالیت همه جانبه آنها. نیمی از جمعیت در ایران هستند، و این نیم آن، نیم دیگر را هم تربیت می‌کند.
اهمیت نقش والای زنان در جامعه
نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است؛ برای اینکه بانوان علاوه بر اینکه خودشان یک قشر فعّال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعّال را در دامن خودشان تربیت می‌کنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلّم بالاتر است، و از خدمت همه کس بالاتر است. و این امری است که انبیا می‌خواستند. می‌خواستند که بانوان قشری باشند که آنها تربیت کنند جامعه را، و شیر زنان و شیر مردانی به جامعه تقدیم کنند. لکن آنهایی که می‌خواهند این کشور را از همه مواهب محروم کنند، از مواهب اسلامی، اخلاقی، اعمال صالحه و آنها را به مراکز فساد بکشانند، آنها هستند که می‌بینند. الآن که شما وارد شدید در جامعه و خدمت به جامعه [و] نقشه‌های آنها نسبت به بانوان و نسبت به مردان باطل شده است، از این جهت فریاد آنها بلند است که چیزی نشده است و این زمان مثل زمان رژیم سابق است و هیچ تغییری با زمان رضاخان و پسرش نکرده! اینها تبلیغاتی است بر خلاف آن چیزی که مشاهَد است. برای بانوان سرتاسر کشور و مردان سرتاسر کشور، تحولی که پیدا شده، آن ارزشی که امروز در کشورهای اسلامی و خصوصاً در کشور ایران پیدا شده است، این است که در رژیم سابق شأن و مرتبت؛ عبارت از آرایش مهوِّع‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>