پیام
زمان: 2 تیر 1360 / 20 شعبان 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: پاسخ پیام تسلیت حادثه زلزله گلباف کرمان (1)
مخاطب: تئودور ژیکف (رئیس شورای دولتی بلغارستان)
بسم الله الرحمن الرحیم
2 تیر ماه 60 / 20 شعبان 401
حضرت آقای تئودور ژیکف، رئیس شورای دولتی جمهوری مردم بلغارستان
پیام تسلیت آن حضرت در مورد فاجعه زلزله کرمان واصل گردید. از اظهار همدردی شما متشکرم، و توفیق و سعادت همه ملل مستضعف جهان را از خدای تعالی مسئلت دارم.
روح الله الموسوی الخمینی