سخنرانی
زمان: صبح 2 تیر 1360 / 20 شعبان 1401 (1)
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: رهایی از وابستگی فرهنگی و نقش مطبوعات در تأثیرگذاری در فرهنگ ملت
حضار: کروبی (نماینده امام و سرپرست بنیاد شهید)، خانواده شهید علی مازندرانی، اعضای هیأت تحریریه و کارکنان ماهنامه شاهد
بسم الله الرحمن الرحیم
تحول همه جانبه ملت در انقلاب ایران
باید خیلی جوان‌ها ودانشمندها وآنهائی که نویسنده وگوینده هستند، خیلی کوشش کنند که آن کدورت هائی را که در ذهن جوان‌های ما در طول حکومت آن نظام فاسد پیدا شده است، جبران کنند.
البته به خواست خدا ملت ایران یک جهشی کرد که در همه جهات تحول حاصل شد.
آنهمه جوانی که یا معطل مانده بودند ویا نیروی خودشان را نمی‌توانستند صرف کنند وکلمه حقی را بگویند ویک دسته از جوان‌های ما هم مع الأسف کشیده شده بودند به یک انحرافاتی، والحمد للَّه این انقلاب که حاصل شد وزندان‌ها شکسته شد وتقریباً یک اکثریت قاطعی از ملت ایران راه صحیحی را طی می‌کنند. لکن خیلی لازم است که کوشش شود و در این مورد آنچه که بیش از همه در فرهنگ مردم تأثیر می‌گذارد، مجله وفرهنگ مجله است، برای اینکه مجله ونحوه ارائه آن خیلی تأثیر دارد، این حتی خودش اگر مجله را هم نخواند، ورق زدن مجله، این خودش در روحیه‌اش تأثیر می‌کند.
شما دیدید زمانی که مجلات دست منحرفین بود، همان نوشتن وصفحه‌ها در آنها تأثیر داشت. یک جوانی که مجله را ورق می‌زند، در روحیه‌اش تأثیر می‌گذارد اگر می‌خواند.