خودشان به وجود آوردند. آنهایی که ادعا می‌کنند که ما انقلاب کردیم برای خلقها و برای مردم مستضعف، وقتی اعمال آنها را شما نگاه کنید، اولین اشخاصی هستند که به ضد بشر هستند و به ضد ملت خودشان هستند. تمام تبلیغات برای به دست آوردن قدرت است. تبلیغات شرق و تبلیغات غرب تمامش آلوده به آن هواهای نفسانی است که انسان هرگز سیر نمی‌شود از آن هواها. با الفاظ خوب، با گفتار خیلی شیرین، مردم را اغفال می‌کنند. [از] خود مردم استفاده می‌کنند و مردم را به قیادت خودشان [به اسارت‌] در می‌آورند و از مردم استفاده قدرت برای خودشان می‌کنند. همانهایی که ادعای توده‌ای بودن و برای توده بودن را می‌کنند بعد از اینکه انقلابشان پیروز شد، میلیونها نفر از این توده‌های مردم را و از این مستضعفین را به زندان انداختند و به هلاکت رسانده‌اند. و همانهایی که ادعای حقوق بشر را می‌کنند در طول حکومت خودشان بشر را به هلاکت رسانده‌اند، و تمام مستضعفین دنیا را از حقوق اولیه بشر محروم کردند.
نه به تبلیغات غربی گوش بکنید، و نه به تبلیغات شرقی، و نه به تبلیغات گروه‌های سیاسی که می‌خواهند ملت را و شما را به یک راهی ببرند که آن راه راه اسلام نیست.
چشم و گوش خودتان را باز کنید. اشخاصی که با شما تماس می‌گیرند و ممکن است در بین شما نفوذ بکنند حرفهای آنها را درست توجه کنید ببینید آیا همان حرفی است که ملت در ابتدای انقلاب می‌زند، که عبارت است از وحدت کلمه و توجه به خدا. همین وحدت کلمه شما را با اینکه اندک بودید در مقابل ابرقدرتها برآنها پیروز کرد، و کشور شما را که در طول سالیان دراز در تحت سلطه اجانب بود یا در تحت سلطه سلاطین جور بود نجات داد. شما را مستقل کرد و دستهای دیگران را از کشور شما کوتاه کرد و سلطه آنها را از سر شما کوتاه کرد. شما باید توجه کنید گویندگانی که پیش شما می‌آیند یا کسانی که در داخل شما وارد می‌شوند و بیخ گوش شما مسائلی را طرح می‌کنند، توجه کنید که طرح این‌طور مسائل، طرح تفرقه است، طرح جدا کردن یک قشر از قشر دیگر است، یا دعوت به وحدت و دعوت به انسجام است؟ اگر دیدید که گویندگان دعوت به اتحاد همه قشرهای ملت می‌کنند، نمی‌خواهند شما را از سپاهیان جدا کنند و نمی‌خواهند