سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (احتراز نظامیان از ورود در خطوط سیاسی)
 •   سخنرانی
  زمان: صبح 19 بهمن 1359 / 2 ربیع الثانی 1401
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: ارزش تحمل سختیها - احتراز نیروهای نظامی از ورود در گرایشهای سیاسی - بی اعتنایی به تبلیغات سوء
  مناسبت: سالروز رژه تاریخی افسران نیروی هوایی از برابر امام در 19 بهمن 1357
  حضار: فکوری (وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی) و نمایندگان پرسنل نیروی هوایی
  بسم الله الرحمن الرحیم
  آشکار شدن ارزشها در روز سختی
  ارزشهای انسانی در اوقات عادی معلوم نمی‌شود. در اوقاتی که آرام است یک کشور و به‌طور عادی زندگی را می‌گذرانند، ارزش اشخاص و ارزش گروهها معلوم نمی‌شود.
  در آن اوقات شاید همه کس مدّعی باشد، مدّعی ارزش، مدّعی انقلابی بودن. و ارزش اشخاص و ارزش گروهها بعد از انقلاب و پیروزی نمی‌تواند تحقّق پیدا بکند و عرضه شود؛ برای اینکه بعد از پیروزی هم گروه‌های مختلف می‌آیند و همه اظهار بستگی می‌کنند و همه اظهار انقلابی بودن. گروه‌هایی از اطراف برای استفاده و برای چیدن میوه از باغِ حاضرِ انقلاب جمع می‌شوند؛ و گاهی هم یا بسیاری از اوقات هم، این گروهها، این اشخاص که برای میوه چیدن آمده‌اند، حاضر نیستند که صاحب باغ هم با آنها شرکت کند! دربست همه چیز را برای خودشان می‌خواهند. شما بعد از انقلاب شاهد بودید که گروه‌هایی عرض وجود کردند و اشخاصی، و همه به صورت انقلابی وارد شدند و خواستند که در این انقلاب بهره برداری کنند. و مع الأسف خود صاحب باغها را هم به عنوان شریک نشناختند. آن روز، ارزش اشخاص، مردان و گروهها ثابت می‌شود و نمایش پیدا می‌کند که روز سختی است و روز مرگ است.
  آن روزی که شما آقایان نیروی هوایی آمدید در صحنه و مخالفت کردید با رژیم طاغوتی، آن روز ارزش شما در تاریخ ثبت شد و پیش خدای متعال هم محفوظ است.
 • کاری که شما آن روز کردید با کارهایی که امروز می‌کنید بسیار تفاوت دارد. آن روز روزی بود که شما و هرکس که به ملت می‌خواست پیوند کند و به آغوش اسلام بیاید مواجه با مرگ بود؛ مواجه با گرفتاری بود؛ مواجه با قدرت شیطانی بود. و شما آن روز امتحان دادید. کسانی که نظیر شما در صحنه آمدند و بر ضد طاغوت یا اعتصاب کردند و یا تظاهر کردند، آنها هم ارزش خودشان را به نمایش گذاشتند. لکن شما که از نظامیها بودید و از نیروی هوایی طاغوت آن وقت بودید، این ارزش را بیشتر از دیگران عَرضه کردید که از طاغوت بُریدید و به اسلام پیوند کردید. و پیروزی انقلاب رهین همه ملت است و رهین اقدامات شما و سایر قوایی که بعد از شما به اسلام پیوستند و نمایش ارزش خودشان را دادند. آن روز را هم باید از «یوم الله» ما حساب کنیم. روزی که خدای تبارک و تعالی شما برادران را و شما نیروی عظیم انسانی را در آن روز بسیج کرد؛ و شما اطاعت کردید از خدای تبارک و تعالی و به صف انسانی - اسلامی ملت پیوستید و به آغوش اسلام آمدید. قدر آن روز را همه می‌دانیم. آن روز، روزی است که در تاریخ و در تاریخ نیروی هوایی ضبط است. و من از همه نیروها - چه نیروی هوایی و چه نیروی دریایی و چه زمینی - و از همه کسانی که قوای مسلَّح بودند آن وقت و در آن وقت در خدمت طاغوت بودند و بعد به خدمت اسلام آمدند، تشکر می‌کنم، و ملت اسلام از همه آنها قدردانی می‌کند.
  وارد نشدن نیروهای نظامی در گرایشهای سیاسی
  مطلبی که من باید به شما و تمام قوای مسلّحه، و خصوصاً ارتش و ژاندارمری، و سایر کسانی که مربوط به قوای نظامی هستند تذکر بدهم [این‌] که شما آقایان توجه داشته باشید که یک گرایشهای سیاسی، یک تبلیغات سیاسی در ایران هست. شاید گروه‌هایی یا اشخاصی بیایند نفوذ کنند در بین شما؛ و با آن دیدهای سیاسی که انطباق با دیدِ اسلام ندارد، سیاستهای شرقی یا غربی است، به شما مسائلی را القا کنند. شما در این گرایشهای سیاسی و در این مسائل سیاسی وارد نشوید. دیدهای سیاسی را داشته باشید، مطالعات سیاسی مانع ندارد. اما گرایشهای سیاسی که ممکن است آنهایی که بیایند و با شماها
 • صحبت کنند و نفوذ کنند در صفهای شما، شما را بدون اینکه توجه داشته باشید از این راهی که تاکنون آمده‌اید و از طاغوت به اسلام پیوسته‌اید جداکنند، و شما توجه نداشته باشید. سیاستمداران یک مطالعات سیاسی دارند که امثال اشخاص عادی از آنها اطلاعاتی ندارند. ممکن است افرادی بیایند از همان اشخاصی که دیدهای سیاسی دارند لکن این دیدهای سیاسی با مصالح کشور تطبیق نمی‌کند شماها را در اثر تبلیغات خودشان خدای نخواسته منحرف کنند؛ و این ارزشی را که شما در دنیا دارید و پیش اسلام دارید و در کشور خودتان دارید از شما سلب کنند. خیلی باید توجه داشته باشید که به شیاطینی که بخواهند شما را منحرف کنند، یا به طرف راست یا به طرف چپ ولو با اسم اسلام و اسم ایران و اسم کشور ایران. خیلی توجه داشته باشید که مبادا خدای نخواسته منحرف بشوید و از اسلامِ عزیز، شما را جدا کنند.
  دولت اسلامی؛ پایبند اخلاق و ارزش‌های انسانی
  اسلام برای شما و برای همه بشر و همه توده‌های عالم تحفه آورده است. تحفه همگانی و برای همه. و در رأس برنامه‌های اسلامی؛ هدایت است که شما را هدایت کند به راهی که هم دنیای شما تعمیر بشود و معمور باشد، و هم آخرت شما. در هیچ رژیمی و در هیچ دولتی آن طوری که در دولت اسلام ودر رژیم اسلامی پایبند اخلاق و پایبند ارزشهای انسانی است، نخواهد بود. ادعاها زیاد است، هرجا بروید سران کشورها، در هر جا بروید، خصوصاً کشورهای ابر قدرت، ادعاهایشان زیاد است. ادعای اینکه ما خلق را می‌خواهیم و مصالح خلق و توده‌ها را می‌خواهیم و مصالح کارگران را. این ادعا زیاد است، و از قدیم هم زیاد بوده. ادعای اینکه ما به حقوق بشر احترام قائل می‌شویم و ما نسبت به حقوق بشر وفادار هستیم. این ادعاها زیاد است. پیشتر هم بوده، حالا هم هست.
  لکن شما باید به اعمال این مدعیان نگاه کنید، نه به گفتار آنها. گفتارشان شیرین است، اعمالشان از زهر تلختر است. همانهایی که مدعی حقوق بشر هستند و همانهایی که مدعی این هستند که باید به قراردادهای بین المللی وفادار بود اولین اشخاصی هستند و اولین دولتهایی هستند که نه به حقوق بشر اعتنا دارند، و نه به این سازمانهایی که به دست‌
 • خودشان به وجود آوردند. آنهایی که ادعا می‌کنند که ما انقلاب کردیم برای خلقها و برای مردم مستضعف، وقتی اعمال آنها را شما نگاه کنید، اولین اشخاصی هستند که به ضد بشر هستند و به ضد ملت خودشان هستند. تمام تبلیغات برای به دست آوردن قدرت است. تبلیغات شرق و تبلیغات غرب تمامش آلوده به آن هواهای نفسانی است که انسان هرگز سیر نمی‌شود از آن هواها. با الفاظ خوب، با گفتار خیلی شیرین، مردم را اغفال می‌کنند. [از] خود مردم استفاده می‌کنند و مردم را به قیادت خودشان [به اسارت‌] در می‌آورند و از مردم استفاده قدرت برای خودشان می‌کنند. همانهایی که ادعای توده‌ای بودن و برای توده بودن را می‌کنند بعد از اینکه انقلابشان پیروز شد، میلیونها نفر از این توده‌های مردم را و از این مستضعفین را به زندان انداختند و به هلاکت رسانده‌اند. و همانهایی که ادعای حقوق بشر را می‌کنند در طول حکومت خودشان بشر را به هلاکت رسانده‌اند، و تمام مستضعفین دنیا را از حقوق اولیه بشر محروم کردند.
  نه به تبلیغات غربی گوش بکنید، و نه به تبلیغات شرقی، و نه به تبلیغات گروه‌های سیاسی که می‌خواهند ملت را و شما را به یک راهی ببرند که آن راه راه اسلام نیست.
  چشم و گوش خودتان را باز کنید. اشخاصی که با شما تماس می‌گیرند و ممکن است در بین شما نفوذ بکنند حرفهای آنها را درست توجه کنید ببینید آیا همان حرفی است که ملت در ابتدای انقلاب می‌زند، که عبارت است از وحدت کلمه و توجه به خدا. همین وحدت کلمه شما را با اینکه اندک بودید در مقابل ابرقدرتها برآنها پیروز کرد، و کشور شما را که در طول سالیان دراز در تحت سلطه اجانب بود یا در تحت سلطه سلاطین جور بود نجات داد. شما را مستقل کرد و دستهای دیگران را از کشور شما کوتاه کرد و سلطه آنها را از سر شما کوتاه کرد. شما باید توجه کنید گویندگانی که پیش شما می‌آیند یا کسانی که در داخل شما وارد می‌شوند و بیخ گوش شما مسائلی را طرح می‌کنند، توجه کنید که طرح این‌طور مسائل، طرح تفرقه است، طرح جدا کردن یک قشر از قشر دیگر است، یا دعوت به وحدت و دعوت به انسجام است؟ اگر دیدید که گویندگان دعوت به اتحاد همه قشرهای ملت می‌کنند، نمی‌خواهند شما را از سپاهیان جدا کنند و نمی‌خواهند
 • سپاهیان را از شما، نمی‌خواهند شما را از روحانیین جدا کنند و نمی‌خواهند آنها را از شما، نمی‌خواهند بین خود شما، سران شما با خود شما، تفرقه ایجاد کنند، و دعوت به همان امری که خدای تبارک و تعالی دعوت فرموده است و همه را به وحدت دعوت فرموده است و به تمسک به اسلام و حبل الله دعوت فرموده است و از تفرقه تحذیر فرموده است، اگر گویندگان همان معنا را می‌گویند، شما بدانید که این گویندگان، اسلامی هستند و این حرفها حرفهای اسلامی و قابل قبول.
  و اگر دیدید که گویندگان یا گروهی یا اشخاصی گفتارشان بر خلاف آن چیزی است که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که وَاعتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمیعاً (1) تمام شما اعتصام به ریسمان خدا بکنید. تمام شما مأمورید که تفرقه نداشته باشید. اگر دیدید اشخاصی می‌خواهند بین شما و گروهی از ملت تفرقه بیندازند و دعوت بکنند به مقابله با گروهی از ملت یا همه ملت؛ بدانید که این دعوت بر خلاف دعوت اسلام است و برخلاف دعوت انبیای خداست و بر خلاف دعوت خداست که شما را دعوت به اتحاد همگانه می‌کنند.
  گروه‌هایی که در ایران الآن هم اظهار موجودیت می‌کنند، و در یکی دو روز سابق هم اظهار موجودیت کردند، اینها همانها هستند که ادعا می‌کنند ما فدایی خلقیم و ما برای خلق می‌خواهیم فعالیت کنیم و تبلیغ کنیم، می‌بینید که اینها در جبهه‌ها هرگز حاضر نیستند و در داخل جبهه‌ها هرگز نیامده‌اند، و در پشت جبهه‌ها به کارشکنی برای عزیزان ما که در جبهه‌ها مشغول نبرد هستند، مشغول فعالیت‌اند. اینها از اسلام جدا هستند؛ و از انسانیت هم جدا هستند؛ و از خلق هم جدا هستند و دشمنان خلق‌اند که به اسم «فدایی خلق» خودشان را محسوب کردند. و این همان حیله‌ای است که ابر قدرتها برای تحت ستم قرار دادن ملتها حتی ملتهای خودشان به کار می‌برند، که ما با توده‌های مردم رفیق هستیم؛ و با اسم «رفیق» توده‌های مردم را اسم گذاری می‌کنند و خودشان را «رفیق» می‌دانند، لکن دشمن آنها هستند. طرفین شرق و غرب با انسانها مخالفند؛ و جز به آن چیزی که مربوط به‌

 • خودشان هست و مربوط به قدرت خودشان هست، به چیز دیگر فکر نمی‌کنند.
  ادّعاهای دروغین طرفداران خلق و ملیت
  شما مقایسه کنید بین سران کشورهای قدرتمند، با سرانی که در اسلام بودند و در صدر اسلام قدرتشان از اینها هم بیشتر بود، ببینید فرق از کجا تا به کجاست. ببینید حکومت اسلام چه حکومتی است؛ و حکومت غیر اسلام چه حکومتی. مع الأسف نگذاشتند قدرتهای شیطانی که اسلام پیاده بشود. نگذاشتند که چهره اسلام آن طوری که هست نمایش پیدا کند. اسلام از ابتدا غریب بود، و حالا هم غریب است. الآن هم که شما ملت ایران و شما سربازان عزیز ایران می‌خواهید اسلام را در ایران زنده کنید و جاوید کنید، می‌بینید که تمام قدرتها تقریباً، اکثر قریب به اتفاق قدرتها با شما مخالفت می‌کنند؛ در هر اجتماعی که باشند شما را محکوم می‌کنند. الآن که شما با این جنگی که ابتلا به آن پیدا کردید و آنها به شما حمله کردند و صدام هجوم کرد به مملکت ما، الآن هم که می‌بینید که این امر واضحی است که دولت فاسد صدام به این ملت ما تهاجم کرد و این قدر از جوانهای ما را کشت و این قدر از اطفال و جوانها و پیرها و زنهای ما را قتل عام کرد، باز هم وقتی که در کنفرانس طائف می‌نشیند تمامش اظهار مظلومیت است! و یکی نیست به او در آن جمع بگوید که تو هجوم کردی، نه ایران. کنفرانسی که از کشورهای مختلف جمع شدند و با هم نشستند، و عقد پیمان بستند که به ضد اسلام و ضد مصالح اسلامی با اسم اسلام قیام کنند. بسیاری از آنها را همه شما و ما می‌شناسیم که در طول مدت سلطنتشان یا ریاست جمهوریشان با ملتهای خودشان چه کردند، و با اسلام چه کردند، و با صهیونیسم چه قدر همراه بودند؛ در عین حال در یک مجمعی جمع می‌شوند و در آن مجمع آن شخص برای آنها صحبت می‌کند و مورد تأیید بسیاری از آنها می‌شود. ادعاها زیاد است، لکن واقعیتها بر خلاف ادعاهاست. زیادند اشخاصی که از اسلام دم می‌زنند، لکن وقتی که به عملشان رسیدگی می‌شود صد در صد، مخالف اسلام است. زیادند اشخاصی که از ملت و از ملیت دم می‌زنند، لکن وقتی که به قدرت می‌رسند
 • بر خلاف ملت و بر خلاف ملیت عمل می‌کنند. این بختیار (1) بود که همه دیدید. از جبهه «ملّی» بود و جزء ملی گرایان. و دیدید که با ملت ما چه کرد، و چنانچه قدرتهای شما جلوی او را نگرفته بود، چه می‌کرد. از حرفها گول نخورید. از ادعاها گول نخورید. و خودتان تفکر کنید. خودتان چشم خودتان را باز کنید و بدانید که اسلام است که پشتیبان ملتهاست.
  پیوستگی همیشگی ملت به اسلام
  حکومتهای اسلامی بود در صدر اسلام که پشتیبان ملتها بود و غمخوار توده‌ها. کسان دیگر صحبت می‌کنند، و اسلام عمل می‌کند. اینها از حقوق بشر صحبت می‌کنند، و بر خلاف حقوق بشر عمل می‌کنند؛ اسلام هم حقوق بشر را محترم می‌شمارد، و هم عمل می‌کند. حقی را از هیچ کس نمی‌گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی‌گیرد. اجازه نمی‌دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند و حق استقلال را به اسم استقلال از آنها سلب کند. به اسلام پیوسته باشید. و پیوند خودتان را هر روز محکم کنید. از شیاطینی که می‌خواهند پیوند شما را از اسلام جدا کنند، و شما را از ملت و ملت را از شما، و شما را از روحانیت که غمخوار شماست و روحانیت را از شما جدا کنند، آنها را توجه داشته باشید که مبادا خدای نخواسته موفق بشوند.
  خداوند ان شاء الله این پیروزی را تا آن نقطه نهایی برساند و شما برادران عزیز ما را از همه قشرها که هستید، موفق کند که همین راه مستقیمی که راه انسانیت است و راه خداست تا آخر در پیش گیرید، مُنتهی‌ الیه خداست؛ و مُنتهی‌ الیه او نعمتهای بزرگ خداست. ان شاء الله جاوید باشید.
  والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>