سخنرانی
زمان: 10 صبح 31 مرداد 1360 / 21 شوال 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: وظیفه دولتمردان در نظام اسلامی و لزوم تصفیه و پاکسازی مراکز دولتی از افراد ناصالح
حضار: رجایی، محمدعلی (رئیس جمهور) - باهنر، محمدجواد (نخست وزیر) و اعضای هیأت دولت
بسم الله الرحمن الرحیم
[** در این دیدار ابتدا آقایان رجایی و باهنر گزارشی از وضعیت دولت و امور جاری کشور ارائه کردند؛ آنگاه امام خمینی فرمودند:**]
مطالبی که جنابعالی و آقای نخست وزیر گفتند همه‌اش مطالب صحیح است و من هم امیدوارم ان شاء الله که موفق بشوید در این مأموریت. لکن مردم به جای برنامه دادن، عمل می‌خواهند. هیچ دیگر شماها عذری ندارید و ما هیچ کدام دیگر عذری نداریم.
مقایسه دولتمردان در رژیمهای گذشته و حال
در طول این مدت هی عذرهایی بود و واقعاً هم عذر بود. مردم دیْن خودشان را به جمهوری اسلامی تا کنون ادا کردند، به تکلیف خودشان مردم عمل کردند، اشکال در ماهاست، باید ماها جواب مردم را بدهیم. مردم به آقای رئیس جمهور به آن شور و به آن طور رأی دادند و به حق هم رأی دادند؛ برای اینکه آقای رئیس جمهور را از خودشان می‌دانند، کسی نیست که [خودش را بگیرد].
من خیلی از حکومتها را یادم هست، حکومت یک خمین که یک قصبه بود، حکومت ولایت ثلاث که مرکزش، مبدأش گلپایگان بود، این حکومتها وقتی که راه می‌افتند، جلوشان یک کسی بود که یک عصایی هم دستش بود و اشخاصی هم اطراف و هرجا می‌رفتند آن‌طور یال و کوپال داشتند، لکن در عمل همه‌اش ظلم بود، همه‌اش‌