اسرائیل باید از بین برود و آنها نمی‌توانند که یک همچو مطلب فاسدی را به کرسی بنشانند. لکن این برادرهایی که از خارج کشور آمده‌اند اینجا، بررسی کنند این مسائل را، ببینند که ما با سلاح اسرائیل می‌خواهیم جنگ بکنیم یا با سلاح ایمان جنگ می‌کنیم.
ما امروز کشورمان یک کشور اسلامی است و منسجم و همه قوای مسلحه ما با هم منسجم و با ملت هم منسجم. شما الآن این برادرهای شهربانی مارا می‌بینید که در بین روحانیینی که با آنها در تماس هستند، آمده‌اند اینجا و زیر یک سقف - روحانیین و شهربانی - مجتمع شده‌اند و خدمتگزاری خودشان را به اسلام و به کشور اسلامی اعلام می‌کنند و البته هم در همین راه هستند. و من از خدای تبارک و تعالی، توفیق همه قوای مسلح را می‌خواهم و خصوص شهربانی که خدمتگزار در شهرهاست و البته باید بیشتر از این خدمت کند و من امیدوارم که موفق بشود.
پشتیبانی امریکا از منافقین
و این گرفتاریهای جزئی که در سطح کشور است و در بین شهرهاست و این دزدهایی که طرفداری آنها را امریکا می‌کند و اعلام می‌کند که باید امریکا طرفدار این منافقین باشد، اینها ان شاء الله، بزودی شرشان از ایران کنده بشود. و هیچ اینها قابل ذکر نیست؛ اینها یک دزدهایی هستند که گاهی یک جایی یک چیزی منفجر می‌کنند. کاری که یک دزدی می‌کند، اینها هم او را می‌کنند؛ هیاهوشان خیلی است، صحبت خیلی می‌کنند، ولی واقعیتی اینها ندارند. البته ما بسیار متأثریم از این جوانهایی که از اینها گول خورده‌اند و خودشان و عایله خودشان و زندگی خودشان را برای اینهایی که امریکا اعلام می‌کند که طرفداری از اینها لازم است، تباه می‌کنند.
ما برای این متأثر هستیم و از آنها باز می‌خواهیم که دست از این امریکاییهایی که با صورتهای مختلف در کشور ما ظاهر می‌شوند وشده‌اند، بردارید و بیایید وارد اسلام بشوید که ضد هر قدرت فاسد است اینها مدعی [اند،] از اول ادعای این را می‌کردند که ما مسلمان هستیم و برای اسلام کذا. و من هم از آن اول فهمیدم که دروغ می‌گویند و بعد