هم [می‌گویند که‌] ما مخالف با امپریالیسم هستیم، مخالف با امریکا هستیم، اینها.
این هم معلوم بود دروغش، لکن امریکا فاش کرد این مطلب را؛ اعلام کرد، کاخ سفید اعلام کرد که از این منافقین باید پشتیبانی کرد و این آدمهایی که می‌گفتند که ما مخالفیم با این کشورهای ستمگر، در کشورهای ستمگر رفته‌اند و با اسلام می‌خواهند مخالفت کنند، با ملت خودشان می‌خواهند مخالفت کنند، لکن اینها هیچ دیگر عنوانی ندارند در این کشور. حرف می‌زنند، مقاله می‌نویسند، لکن در اینجا هیچ جای پایی ندارند. اگر داشتند، اگر از این مملکت یک عشر راه هم می‌داشتند، می‌ماندند اینجا، لکن این‌طور نیست و اینها راهی دیگر برای اینکه بیایند در این کشور ندارند، و همان جاها باید مقاله بنویسند و هیاهو بکنند و با اربابهای خودشان بست و بند کنند، به خیال اینکه کاری ازشان می‌آید - و کاری ازشان نمی‌آید.
و من از همه ملت ایران خواستار هستم که با هوشیاری توجه کنند به این خرابکاری‌هایی که اینها می‌کنند و پند بگیرند از آن مادری که پسر خودش را آورد و محاکمه کرد که آن یکی از نمونه‌های اسلام است و دیگران هم این‌طور باشند. نصیحت کنند اول اولاد خودشان، برادرهای خودشان، فرزندان خودشان را و اگر نپذیرفتند، آنها را معرفی کنند تا به وظیفه اسلامی خودشان و به وظیفه ایمانی و ملّی خودشان، عمل کرده باشند.
و من از تمام قوای مسلح خواستارم که انسجامشان - همان طوری که تا کنون بوده است - از حالا به بعد هم منسجم‌تر بشوند و مخصوصاً شهربانی در شهرهایی که هست، در تمام کشور، قدرت خودش را زیاد کند و پرسنل خودش را قوی کند، با این اشراری که دزدند و مردم را گاهی می‌کشند و روحانیون را گاهی می‌کشند، با اینها مقابله کنند و اینها را بفهمند کجا هستند و بررسی کنند و ان شاء الله، شرّ اینها را از این کشور بکنند، گرچه اینها چیزی نیستند که ذکری از آنها بشود.
بحمدالله، الآن کشور ما تمام ارگانهایی که [اسلام‌] باید درش تحقق پیدا بکند، پیدا کرده است و تمام ارگانها باهم منسجم هستند و آن چیزی را که دیگران می‌خواستند که‌