ما دید که اینها یک جنایتکارانی هستند که بر ضد خلق هستند، به نفع قدرتهای بزرگ تاکنون کار کرده‌اند و لهذا، می‌بینیم که بعض سران اینها وقتی که محکوم به مرگ می‌شوند در رژیم سابق، قدرتهای بزرگ جلوگیری از مرگ آنها می‌کنند و وقتی که در اینجا شکست می‌خورند و به خارج فرار می‌کنند، دولتها و ابر قدرتها و دستگاه‌های تبلیغاتی همه جانبه عالم از آنها حمایت می‌کنند و بر ضد ایران آن‌ها را ترویج می‌کنند و از آنها نگهداری می‌کنند. و این به ملت ما درست روشن کرد که اینهایی که ادعای این می‌کردند که برای آزادی ایران و برای رفع گرفتاریهای ایران و برای استقلال ایران می‌خواهند خدمت بکنند، تمام این ادعاها، ادعاهای پوچ بود و مشت آنها در بین راه باز شد و همه صحبتهایی که تا کنون کرده بودند، خود آنها به دست خودشان بر باد دادند. و تمام ادعاهایی که در سالهای طولانی و اخیراً بیشتر می‌کردند خودشان آن ادعاها را باطل کردند و وسیله این شد که قبر خودشان را، خودشان کندند و در بین ملت دیگر نه آبرویی دارند و نه حیثیت. و هرچه که تبلیغات خارجی برای ترویج آنها زیادتر می‌شود، آبروی آنها بیشتر ریخته می‌شود و هرچه خرابکاری می‌کنند در داخل کشور و عزیزان این ملت را ترور می‌کنند یا آتش می‌زنند یا خراب می‌کنند سقف‌ها را بر روی آنها، مشت آنها پیش ملت ما بازتر می‌شود و ملت ما آگاه‌تر می‌شود.
ملت ما یک ملت آگاه متعهد اسلامی هستند که دیگر امکان ندارد از تبلیغات سوئی که در همه کشورهای خارجی و مخالف با اسلام انجام می‌گیرد در این ملت اثر بکند. و من امیدوارم که در ملتهای دیگر هم این تبلیغات سوء اثر نکند و این بوقهایی که بر ضد کشور ما و بر ضد انقلاب اسلامی ما به راه افتاده است و از ترس اینکه مبادا این انقلاب به جای دیگر هم سرایت بکند در دست و پا افتاده‌اند، من امیدوارم که ملتها بیدار بشوند و توجه داشته باشند که تمام این تبلیغات برای این است که اسلام را در همین جا خفه کنند و نگذارند اسلام به آن معنایی که هست، به آن معنای «لاشرقیه ولاغربیه» در جاهای دیگر هم پیاده بشود. و لهذا، ملت ما عازم و جازم و مستقیم و مدافع ایستاده است و از منافع اسلام دفاع می‌کند و چنانچه، هرکس و هر شخصیتی هم شهید بشود در این ملت اثری‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>