بیانات
زمان: صبح 12 مهر 1360 / 5 ذی الحجه 1401 (1)
مکان: تهران، جماران
موضوع: اهمیت تفاهم در اصول عقاید
حضار: نمایندگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
تفاهم با گروه‌های معتقد به ارکان نظام
اگر گروهها مختلف باشند، ولی در امور عقیدتی و در اصول عقاید اسلامی تفاهم داشته باشند، آسیب نمی‌بینند. درگیری در اختلاف آرا و عقیده است. شما باید کوشش کنید با گروه‌های دیگری که مسلمان هستند و استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی را می‌خواهند، تفاهم داشته باشید. شما با حزب، (2) سپاه، قوای مسلّح، بسیج نزدیک باشید. گرچه گروه علی حده هستید، ولی به نفع هم عمل کنید. همه شما استقلال و آزادی و جمهوری را می‌خواهید؛ چون فیضیه و دانشگاه. شما هم همگی افرادی را انتخاب کنید تا برای تفاهم، شورایی تشکیل دهند. مهم این است که مقصد، مقصد واحد باشد، هرچند از راه‌های مختلف به آن مقصد می‌رسیم. و این اساس امور است. و اگر اینطور نشود، منجر به درگیری می‌شود.
دقت در عضوگیری
مسئله مهم دیگر قضیه عضوگیری است. شما باید سوابق افراد را قبل و بعد از انقلاب بررسی کنید. اینکه خانواده‌اش کیست، بعد از انقلاب چه جوری بوده است؛ این را باید حتی الا:مکان:، دقت کنید تا افرادی نیایند و مثل حزب و نخست وزیری، (3) آنچه شد