بشود. این امری است که باید دقت کنید و نباید در آن مسامحه شود. البته رعایت چنین امری در سراسر مملکت مشکل است، اما اگر مسامحه شود کار مشکلتر می‌شود. باید از افرادی صحیح که می‌دانید ریشه فاسدی ندارند، عضوگیری کنید. اگر گروهی بدین وضع عمل کند و با گروه‌هایی که مقصدشان یکی است هم جهت شود، هم کارش تا آخر ادامه پیدا می‌کند و هم نظر مردم را که مهم است، جلب می‌کند. امیدوارم شما با این شکل عمل کنید و کارتان برای خدا باشد. وقتی کار برای خدا باشد، همه چیز به دنبالش هست.
من برای همه گروه‌هایی که برای اسلام و کشورشان خدمت می‌کنند، دعا می‌کنم.
ان شاء الله خدا، به همه ما توفیق عنایت فرماید. ان شاء الله، پیروزمند باشید.