بیانات
زمان: 13 مهر 1360 / 6 ذی الحجه 1401
مکان: تهران، جماران.
موضوع: لزوم توجه به مناطق محروم
حضار: شهردار - قائم مقام و معاونان شهرداری تهران
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
[** در این دیدار، امام خمینی پس از استماع گزارش شهردار تهران فرمودند:**].
با توجه به اینکه بار سنگین انقلاب بر دوش قشر مستضعف است و آنها با ا:مکان:ات کم و ساده قانع هستند، وظیفه داریم فعالیت و توجه را به نواحی محروم، خصوصاً جنوب شهر، که در رژیم گذشته توجهی به آنها نشده، معطوف کنیم.
[** امام ضمن تأکید به استقامت و بردباری مسئولان در مواجهه با مشکلات و رعایت موازین شرعی فرمودند:**].
مانعی ندارد کسانی که از ا:مکان:ات و خدمات اجتماعی بیشتری برخوردارند، دیْن خود را با پرداخت عوارض متناسب ادا نموده و از اسراف بیهوده و غیر ضروری پرهیز نمایند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>